Göran Koch har blivit jubeldoktor

Hur var det att disputera för 50 år sedan? – Då fanns inte den strukturerade forskarutbildning som man genomgår i…