Gordons krönika

En föregångare inom profylax och teamtandvård har gått bort

Min lärare, mentor och vän Dr Omer K. Reed gick bort den elfte denna månad. Han var en av de stora föregångarna inom profylax, teamtandvård, practice management och ”wet finger dentistry”. Utan honom hade väldigt få, om ens några, av mina krönikor kommit till. »

Del 6, En Tandläkares Receptsamling För Osedvanlig Framgång

I förra krönikan utlovade jag att nästa skulle bli mer positiv och det är den. Håll bara ut några rader till. Först måste man ha en anamnes, status, diagnos och som final ett terapiförslag. »

Del 5, En Tandläkares Receptsamling För Osedvanlig Framgång

Låt oss enas om att det är omöjligt att täcka in alla mottagningars behov i en receptsamling, men de flestas behov kan sannolikt mötas. En del mottagningar börjar sin utveckling från minus medan andra börjar med att redan ha kommit en bit uppför stegen. Har du kommit en bit upp har du redan nu ett försprång. För de som befinner sig på ”minus” gäller det att börja klättra nu, precis nu! »

Välkommen tillbaka till ”En Tandläkares Receptsamling För Osedvanlig Framgång”, del 4

En del av er som läser ”Receptsamlingen” kanske redan drunknar i patienter. Andra kanske försöker få nya patienter hela tiden. Till vilken kategori hör du? Hur kan problemet med för många respektive för få patienter lösas utan att man ska behöva pruta på totalkvalitén alternativt att tandläkaren utför alla åtgärder eftersom patienterna annars inte räcker till? »

Insamlade recept från de mest framgångsrika tandläkarmottagningarna, del 3

Idag ställer jag ytterligare några frågor för dig att fundera över och söka svaren på - för att du ska kunna få till ett recept på hur du ska nå en osedvanlig framgång. »

Välkomna tillbaks efter sommaren!

I juni månads krönika, inför sommarledigheten, lovade jag fortsätta att komma med ”recept” och tankar om den idémässiga bakgrund som en riktigt framgångsrik verksamhet vilar på. Idag inventerar vi skafferiet, har du alla ingredienser hemma?
Att nå toppen handlar inte om hur fort du springer utan om hur mycket du, teamet, ledningen och ägaren tänker. Tyvärr är det lättare att springa än att tänka...
»

Insamlade recept från de mest framgångsrika tandläkarmottagningarna

I denna och kommande krönikor har jag samlat en del av det jag upplever vara framgångsfaktorerna bakom enastående tandläkarmottagningar, såväl svenska som utländska. »

Minsta gemensamma nämnare för vinnarna

Utveckling, förståelse, mod, godhet, självförtroende och acceptans är några av grundbultarna för en person som vill nå framgång med sin mottagning eller annan verksamhet. »

Trender vars fulla effekt vi äntligen kan ana runt hörnet men ska det verkligen behöva ta så lång tid nu när behovet av förändring på många områden har blivit så stort?

”En trend är någonting som redan skett men vars fulla effekt vi ännu inte sett”. Citatet är hämtat ur Faith Popcorns bok ”Popcornrapporten” utgiven år 1991. Boken blev omgående en bestseller när den gavs ut. Många av de trender hon beskrev för 28 år sedan är idag självklara företeelser i samhället, men de ansågs när hon publicerade dem vara nonsens och utopier. »

Betraktelse över tandvårdens personalförsörjning

Om vi fortsätter att tänka och handla som vi alltid har gjort får vi det vi alltid har fått – obalans i vårdutbudet. Tänk istället lateralt, det vill säga: tänk tankar ingen ännu har tänkt. Där finns måhända lösningen till den akuta personalbristen som vi tycker oss se idag och anar kan komma imorgon. »