Gordons krönika

Tack för mig!

Inget ont utan att det kommer något gott ur det. När allt lunkar på och man kan äta sig mätt är människans förändringsbenägenhet som minst. Nu är en pandemi över oss och vi kommer att tvingas dra slutsatser av det som händer. Medvetenheten om verkligheten kommer att föda många nya tankar, arbets- och förhållningssätt och ur detta kommer mycket klokt och gott att uppstå som gynnar oss alla. »

Coronaviruset hur ska tandvården förhålla sig till det?

Jag vaknar idag med en helt vanlig förkylning, hoppas jag och inget talar för något annat. Skönt att ha något att skylla på för att kunna stanna kvar i sängen en stund extra. Jag tar upp mobilen från nattduksbordet för att läsa nattens och morgonens nyheter. De helt dominerande nyheterna handlar om coronaviruset. »

Sista delen, En Tandläkares Receptsamling För Osedvanlig Framgång

IT, AI (artificiell intelligens), laser, fräsar, 3D-röntgen, digitala avtryck och annan ny teknik är en oerhörd tillgång för tandvården men kräver omfattande investeringar. Det är för att kunna klara av investeringarna och inhämta kunskaperna som krävs, som jag bestämde mig för att dela med mig av ”Receptsamlingen”. »

En föregångare inom profylax och teamtandvård har gått bort

Min lärare, mentor och vän Dr Omer K. Reed gick bort den elfte denna månad. Han var en av de stora föregångarna inom profylax, teamtandvård, practice management och ”wet finger dentistry”. Utan honom hade väldigt få, om ens några, av mina krönikor kommit till. »

Del 6, En Tandläkares Receptsamling För Osedvanlig Framgång

I förra krönikan utlovade jag att nästa skulle bli mer positiv och det är den. Håll bara ut några rader till. Först måste man ha en anamnes, status, diagnos och som final ett terapiförslag. »

Del 5, En Tandläkares Receptsamling För Osedvanlig Framgång

Låt oss enas om att det är omöjligt att täcka in alla mottagningars behov i en receptsamling, men de flestas behov kan sannolikt mötas. En del mottagningar börjar sin utveckling från minus medan andra börjar med att redan ha kommit en bit uppför stegen. Har du kommit en bit upp har du redan nu ett försprång. För de som befinner sig på ”minus” gäller det att börja klättra nu, precis nu! »

Välkommen tillbaka till ”En Tandläkares Receptsamling För Osedvanlig Framgång”, del 4

En del av er som läser ”Receptsamlingen” kanske redan drunknar i patienter. Andra kanske försöker få nya patienter hela tiden. Till vilken kategori hör du? Hur kan problemet med för många respektive för få patienter lösas utan att man ska behöva pruta på totalkvalitén alternativt att tandläkaren utför alla åtgärder eftersom patienterna annars inte räcker till? »

Insamlade recept från de mest framgångsrika tandläkarmottagningarna, del 3

Idag ställer jag ytterligare några frågor för dig att fundera över och söka svaren på - för att du ska kunna få till ett recept på hur du ska nå en osedvanlig framgång. »

Välkomna tillbaks efter sommaren!

I juni månads krönika, inför sommarledigheten, lovade jag fortsätta att komma med ”recept” och tankar om den idémässiga bakgrund som en riktigt framgångsrik verksamhet vilar på. Idag inventerar vi skafferiet, har du alla ingredienser hemma?
Att nå toppen handlar inte om hur fort du springer utan om hur mycket du, teamet, ledningen och ägaren tänker. Tyvärr är det lättare att springa än att tänka...
»

Insamlade recept från de mest framgångsrika tandläkarmottagningarna

I denna och kommande krönikor har jag samlat en del av det jag upplever vara framgångsfaktorerna bakom enastående tandläkarmottagningar, såväl svenska som utländska. »