Är det fult att tjäna pengar på tandvård?

I det senaste numret av Tandläkartidningen, nr 10, 2014, under rubriken nyheter kan man läsa ”Bonus delar tandvården”. Intressant läsning med tanke på den heta debatten om vinster i vården.

Styckepriset i tandvårdstaxan innebär att den som producerar mycket omsätter mer pengar än den som producerar lite! Frågeställningen blir då genast: Är det ”fult” att producera mycket?

Under min tid som privattandläkare (med rakt ackord), klinikchef i folktandvården (i olika landsting), VD i ett privat tandvårdsbolag, tandvårdschef, konsult inom privat och offentlig tandvård och mentor åt personer inom odontologin har jag vid många tillfällen kommit i kontakt med frågeställningen om bonus eller inte bonus och dess utformning.

Att producera mycket vård innebär inte med nödvändighet att kvalitén är dålig. Det finns inte heller någon garanti för att den långsamt producerade vården skulle vara bättre.

Man kan förenkla och begränsa bonusdebatten genom att bara fokusera på produktion och sätta likhetstecken mellan den och pengar. Detta är naturligtvis ett ofullständigt och onyanserat sätt att angripa problematiken. Ändå är det så vi har gjort och gör.  Vi glömmer därmed att balansera intäkter/produktion mot kvalitet! Finns det då någon bra metod varmed man kan nå fram till en sådan ”balansering” och därmed hitta ett bra underlag för ett bonussystem?

 

”Melands kvalitetsmätningsindex”

I en krönika ”Att mäta klinisk kvalitet” 2012 (läs krönikan) föreslog jag ett enkelt sätt att definiera och mäta kvalitet, nämligen: Att balansera omsättningen mot måttet egna akuta revisionspatienter.

En revisionspatient har jag definierat som en patient som genomgått fullständig undersökning och behandling under de senaste tjugofyra månaderna.

På en Folktandvårdsklinik där jag var chef mätte vi varje vecka och antecknade anledningen till att någon behövde söka oss akut. Anledningarna var tyvärr många, men efter några veckor blev det tydligt att det var två anledningar som klart dominerade: Fraktur av tand och Tandvärk.

Av alla de orsaker till akutbesök vi fann, valde vi att fokusera på den anledning som vi upplevde vara mest pinsam för oss och mest smärtsam för patienten, nämligen Tandvärk. Går patienten regelbundet till sin tandläkare för fullständig behandling ska denne inte behöva komma akut mellan revisionerna! Är anledningen dessutom tandvärk borde det framstå som rent pinsamt för vårdgivaren.

 

Bonussystem byggt på klinisk kvalitet

Att skapa ett rättvist kvalitetsbaserat bonussystem är tvivelsutan något av det mest grannlaga man kan ge sig på. Skall bonusen utgå från allas samlade produktion och delas lika, ska den vara klinikbaserad, teambaserad eller individbaserad? Alla lösningar har sina för- och nackdelar.

Jag vill återgå till min ursprungliga fråga: ”Är det fult att producera mycket?” Mitt svar är nej men förutsätter att det byggs in någon form av kvalitetskontroll i systemet.

Det skulle glädja mig om mina funderingar mynnar ut i en vidgad diskussion om bonus i tandvården. Låt oss stå väl rustade med svar och argument när samhället börjar granska våra varierande inkomster – våra bonusar.

 

Er tillgivne

Gordon M

Gordon.meland@gmail.com
Tel. 070 21 31 201
Hemsida: www.gordonm.se

 

P.S. En arbetsplats ökade sin omsättning drygt 90% (sic!) på 24 månader och höjde samtidigt vårdkvalitén! Alla blev vinnare. Nyfiken? Då är du välkommen att höra av dig. D.S.

Senaste inläggen