Att tänka är stort, att tänka rätt är större, att tänka nytt verkar omöjligt!

Jag vaknar idag 2018-06-09 och går in på Aftonbladets nyheter. Rubrik: ”Saknas: 300 tandläkare”. ”Folktandvården skriker efter tandläkare, men hittar inte alls tillräckligt många”.

Är det verkligen en reell brist på tandläkare eller beror bristen på att man försöker få gårdagen att räcka lite till? Istället kanske man skulle reflektera över hur man kan förändra arbetssättet, dvs fördelningen av arbetsuppgifterna mellan de olika yrkeskategorierna. Man ropar på ökad utbildning av tandläkare och importerar kollegor som i många fall kräver omfattande handledningsresurser som tas från de tandläkare som annars skulle behandla patienter. Språkförbistringen är ytterligare en försvårande faktor i patientbehandlingen.

Jag kan inte undvika att se paralleller med den svenska skolan. När elevernas kunskapsbrister är för stora när skolgången ska avslutas förlänger man skoltiden. Nu ska alla ta studenten. Löser vi inte skolans grundproblem: ordning, reda och tyst på lektionerna så att man skapar fysiska och mentala förutsättningar för ett lärande kommer man till slut att kräva en doktorshatt för att ”gå ut skolan”. Man ökar utbildningstiden i stället för att ta i problemen.

I tandvården ökar man utbildningen av tandläkare istället för att ändra arbetssättet. Vad som verkligen behövs är ökad utbildning av tandhygienister och tandsköterskor och att det för alla yrkesgrupper ingår utbildning och färdighetsträning i teamtandvård. Dagens köproblem skulle på så sätt kunna lösas både snabbare och till en lägre kostnad.

Idag är teamtandvård inte bara tillåten utan ett utmärkt sätt att lösa tandläkarbristen utan tillskott av fler tandläkare bortsett från att till viss del täcka för den naturliga avgången från yrket.

Teamtandvård bjuder dessutom på en möjlighet för övriga yrkesgrupper att få mer stimulerande och kvalificerade arbetsuppgifter, vilket i sin tur bäddar för höjda löner utan att det leder till en kostnadsökning i vården.

Om man avlastar tandläkaren det arbete som inte nödvändigtvis måste utföras av tandläkarprofessionen och som kostar mest kan arbetet tas över av personal med lägre kostnad. Möjligheten till löneökning baserad på hur mycket nya arbetsuppgifter övriga i teamet är villiga att ta till sig torde underlätta rekryteringen av personal.

Några Folktandvårdskliniker har genomfört teamtandvård i stor omfattning och med lysande resultat tack vare att landstingsledningarna brunnit för arbetssättet. Tyvärr får dessa kliniker betraktas som locus minoris. Alltnog, som ett gammalt isländskt ordspråk säger: Om någon har gjort något så går det att göra! En klinik ökade sitt patientgenomflöde med över 90% på 24 månader. Bakomliggande faktor var teamtandvård och en sann delaktighet för all personal.

Hur vore det att tillåta Folktandvården göra en liten vinst som kan användas till treamutbildning och höjd individuell lön för dem som ställer upp och spänner bågen. Vinsten kan, när uppsatta mål avseende minskning av köerna nåtts, även gå till ett gemensamt mål, t.ex. en utbildningsresa i utlandet. Alltid lika uppskattat.

Om ni bestämmer er för att satsa, gör inte en halvmesyr, gör det helhjärtat tills uppsatta mål är uppnådda. Ledningen i landstinget måste engagera sig fullt ut och visa att man brinner för det. Det är ett stort arbete som kräver kraft och pengar men som är billigare och snabbare än att utbilda fler tandläkare som kommer att fortsätta att arbeta traditionellt. Ett landsting har för många år sedan gjort det. ”Om någon gjort något…”.

Ska man lyckas med att inom rimlig tid genomföra teamtandvård som det naturliga arbetssättet måste högsta ledningen bestå av personer som brinner för det och ha erfarenhet av arbetssättet. En organisation är en spegel av sin ledning.

It’s simple but not easy.

Lycka till!

Er tillgivne
Gordon M
gordon.meland@gmail.com
Tel. 070 21 31 201

 

Gordon Meland är tandläkare och arbetar som kursgivare och mentor/konsult i det egna företaget Företagsförädling Väst.

Senaste inläggen