Betraktelse över tandvårdens personalförsörjning

Om vi fortsätter att tänka och handla som vi alltid har gjort får vi det vi alltid har fått – obalans i vårdutbudet. Tänk istället lateralt, det vill säga: tänk tankar ingen ännu har tänkt. Där finns måhända lösningen till den akuta personalbristen som vi tycker oss se idag och anar kan komma imorgon.

Tänk hälsa istället för reparation/behandling av sjukdom

Landets befolkning ökar och kommer med all säkerhet fortsätta att öka under överskådlig tid. Vi kan också notera att karies och andra sjukdomar i munnen börjat öka i omfattning av olika anledningar. Även om det skulle vara så att till exempel kariesangreppen på individnivå inte ökar i antal så ökar behovet av reparation totalt beroende på ökningen av antalet individer.

Att öka utbildningen/importen av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor är ett sätt att möta vårdefterfrågan. Men vore det inte klokt att genomföra en nationsövergripande satsning på minskad vårdefterfrågan? Om ett vårdbehov uppkommer trots förebyggande insatser löser man skadorna/patologin genom att arbeta i riktig/sann teamtandvård. Man arbetar i flera rum där alla yrkeskategorier ges möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens. Hur skulle flödet genom ”den lagande/patologirehabiliterande delen av vårdprocessen” då se ut, när fler händer delar på arbetet?

När tandvårdsförsäkringen infördes på 1970-talets början fick patienterna 75% rabatt på förebyggande vård men endast 50% rabatt på reparation (upp till en viss nivå). Vilka laterala tankar kan väckas av detta?

Ny yrkesgrupp 

Komplettera dagens tre yrkeskategorier inom tandvården med en ny yrkesgrupp, kommunikatör/influencer som enbart arbetar med information om hur patienten genom ett ändrat beteende själva kan välja hur mycket vård de vill bli utsatta för och betala för.

Politik och opinionsbildning bedrivs i dag av lobbyister, bloggare med flera. Vad kan tandvården lära av det?

Den nya yrkesgruppen får inte ”tjata”, det förändrar ingenting. Tvärtom kan det bygga upp ett motstånd mot den önskade förändringen. Utbildarna måste förstå kommunikationsteknik och mekanismerna bakom hur man förändrar beteenden. Utbildningen ska vara kort med tydliga antagningskrav på personlighetsprofil hos de sökande.

Gör förebyggande vård kostnadsfri

Vad skulle samhälle, patienter och tandvårdspersonal tjäna på att göra prisbilden på den förebyggande vården attraktiv (kostnadsfri rent av?) och den reparativa kostsam?

Vilka signaler sänder vi till unga och unga vuxna när omhändertagandet av den personligen förorsakade patologin är kostnadsfri – förutsatt att vi givit dem kunskap – och att vi är överens med dem om att de förstått innebörden? Detta gäller för övrigt alla människor som får ”reparationer” subventionerade.

Om vi fortsätter att göra som vi alltid har gjort kommer vi att få det vi alltid har fått!

Går det att förändra uttrycket tandvård till tandhälsa? Visst påverkar ett sådant byte av ord vårt sätt att se på vår uppgift!

Visst går det att förändra allas förväntningar på vad tandvården är till för: hälsa och inte reparation. Och kom ihåg, vi har inte misslyckats med en sådan förändring av synsätt förrän vi slutar att försöka!

Hur skulle det påverka behovet av personal i tandvården och kostnaden för utbildning av dessa?

Det var glädjande att läsa innehållet i och rubriken på vår förbundsordförande Chaim Zlotniks artikel i förbundstidningen: ”Ingen brist på tandläkare”. Äntligen är jag inte ensam i min uppfattning! Det finns ett flertal andra kostnadseffektiva sätt att ta hand om dagens behovssituation av tandvårdspersonal än att utbilda fler i och till de traditionella tandvårdsyrkena.

Det är dags att tänka lateralt. Gör inte som man gjort med skolan. Där förlängs grundskolan med ett år då och då för att kompensera för elevernas kunskapsbrister. Fokusera istället på vad och hur man kan utveckla och förändra fokus, innehåll och förutsättningar.

Svensk odontologi var en gång världsledande. Visst vill vi till toppen igen! Det är dags för en nytändning och det vill till ett nytänkande. Vill du vara med och bidra med tankar, idéer, förslag och starta en ”pressure group”, vänligen kontakta mig.

 

Er tillgivne

Gordon M
Tel. 070 21 31 201
Mail: gordon.meland@gmail.com

 

Gordon Meland är tandläkare och arbetar som kursgivare och mentor/konsult i det egna företaget Företagsförädling Väst AB.

 

 

Senaste inläggen