Del 5, En Tandläkares Receptsamling För Osedvanlig Framgång

Låt oss enas om att det är omöjligt att täcka in alla mottagningars behov i en receptsamling, men de flestas behov kan sannolikt mötas. En del mottagningar börjar sin utveckling från minus medan andra börjar med att redan ha kommit en bit uppför stegen. Har du kommit en bit upp har du redan nu ett försprång. För de som befinner sig på ”minus” gäller det att börja klättra nu, precis nu!

Självklart är det lättare att nå framgång om mottagningen ligger i ett område där befolkningen redan har ett högt dentalt IQ och gott om pengar. Nåväl, låt oss inte fastna vid detta. Alltför ofta skyller vi på omgivningen om vi inte lyckas. Få saker kunde vara mer felaktigt.

Stoppa upp för ett ögonblick och tänk över din egen mottagning och ditt sätt att tänka. Har du möjligen gjort misstaget att tro att dina patienter har ett högt dentalt IQ bara för att de råkar har det gott ställt ekonomiskt? Har du någonsin upplevt att en välsituerad patient har avstått från ditt högklassiga behandlingsförslag? Har du någon gång upplevt att en patient med svag ekonomi visat sin glädje över att ha ansträngt sig ekonomiskt och satsat på en toppkvalitetsbehandling?

En högre uppskattning av toppkvalitet innebär att patienten har ett högre dentalt IQ. Ett högre dentalt IQ innebär en ökad förståelse för och ett ökat krav på hög kvalitet.

Genomsnittspatienten har en begränsad ekonomi och hur stor del patienten är villig att satsa på sin orala hälsa är direkt beroende av personens dentala IQ, något som du som vårdgivare är direkt ansvarig för. Eftersom du inte kan öka patientens inkomst, så är det enda sättet för dig att höja vårdtagarens dentala IQ för att få personen att uppskatta högkvalitativ vård och hälsa. Patienten behöver få insikt om sina problem och en praktisk möjlighet att inte bara bli frisk utan dessutom förbli frisk på ett så långsiktigt kostnadseffektivt sätt som möjligt. Kom ihåg att det är tämligen sällsynt att någon dör av karies och/eller paradontit, dvs det är inte bråttom att göra allt direkt. Det viktiga är att ha målet utstakat.

Det lustiga är att när du och patienten nått ett högt dentalt IQ får patienten ofta råd – på bekostnad av något annat.

Följande är ett typexempel på en mottagning i sönderfall:

 1. Huvudsakligt klagomål: Mottagningen går allt sämre och jag kan inte göra något åt det.
 2. Symptom:
  a.  Receptionisten bemöter inte patienterna bra, dålig på att svara i telefonen.
  b.  Personalen är inte stolt över sitt arbete, tandläkaren eller mottagningen. Man håller inte tiderna. Förlust av positiv mental attityd.
  c.  Patienterna är griniga och klagar på kostnaderna för tandvård, uteblir ofta, sena återbud.
  d.  Tandläkaren har förlorat sin entusiasm, sin vision och sina mål.
 3. Etiologi:
  a.  Lokal irritation är den vanligaste orsaken – känns det igen?
  b.  Brist på kommunikation inom teamet, missförstånd
  c.  Brist på detaljkvalitet, fyllningsputs, puts, inslipning mm. Nästan bra istället för perfekt – skillnaden mellan misslyckande och lyckande är och består i att göra saker och ting nästan bra istället för perfekt!
  d.  Dålig verbalisering – fel ord eller mening vid fel tillfälle. T ex till den som varit patient på mottagningen i många år, som ringer akut och receptionisten frågar: ”Går du här?” istället för att om man inte är säker på om det är en gammal trogen patient eller en ny patient säger: ”När var du här senast?”.
  e.  Dålig planering, dålig behandlingsplan, ryckigt patientflöde under dagen.
  f.  Kroniska förseningar.
  g.  Glömma att uppmuntra personal och patienter och eller inte visa respekt.
  h.  Dålig arbetsmiljö och krånglande utrustning.
  i.  Ingen ordning på teamarbetet
  j.  Mycket korttidsfrånvaro hos personalen.
  k.  Privata problem tas med till jobbet och jobbproblem tas med hem.
  l.  Avsaknad av positiv mental attityd hos hela teamet.
  m.  Ingen finess i arbetet. Patienten blev färdigbehandlad – men hur?
  n.  Bristande personal- och patientutbildning. Ingen förstår varför, när eller vad som ska utföras – för stort fokus på hur vi ska vi göra det.
  o.  Antagande av tandläkaren att alla förstår och har kunskap, men så inte är fallet.
  p.  Grundläggande brist på förståelse av målet, problemen eller deras lösning.
  q.  Ingen önskan om att ”växa” och utvecklas.
  r.  Stigande/skenande omkostnader.
  s.  Parkinsons sjukdom – maskansikten.
  t.  Parkinsons lag: Tiden det tar att utföra en åtgärd beror på hur lång tid som finns tillgänglig…… dvs arbete fyller tillgänglig tid!

Om dessa lokala irritationer övergår i en systemsjukdom, kommer följande felaktiga diagnoser att dominera:

 1. Tandläkaren: jag har valt fel yrke.
 2. Min mottagning ligger i fel stad/by/område.
 3. Personalen: Vi arbetar på fel mottagning.
 4. Patienterna: De fattar inte vad jag vill.

Hmmmm, det är kanske lite att fundera på… Tröst kommer, i decemberkrönikan kommer ljuset och hoppet.

Till dess – njut november!

Er tillgivne

Gordon Meland
Tel: 070 21 31 201
gordon.meland@gmail.com

Gordon Meland är tandläkare och arbetar som kursgivare och mentor/konsult i det egna företaget Företagsförädling Väst AB.

 

PS. Gordon kommer att ge en av sina sista föreläsningar i underbara Nerja, Spanien, i slutet av mars år 2020. För mer information kontakta tuva@iteve.se. DS.

 

 

Senaste inläggen