Del 6, En Tandläkares Receptsamling För Osedvanlig Framgång

I förra krönikan utlovade jag att nästa skulle bli mer positiv och det är den. Håll bara ut några rader till. Först måste man ha en anamnes, status, diagnos och som final ett terapiförslag.

Diagnosen i föregående krönika kan vi ge namnet NUT´s syndrom, dvs Nekrotiserande Ulcerös Tandläkare. Det karaktäriseras av en generell inflammation som metastaserar snabbt och sprider sig från mottagningen till hemmet eller vice versa och påverkar alla inblandade.

Identifierade symptom måste tas omhand ögonblickligen och effektivt:

 1. Mottagningens omkostnader intresserar inte personalen i någon större utsträckning.
 2. Verksamhetens effektivitet intresserar tandläkaren mer än personalen.
 3. Personalen föredrar att vara överbemannade jämfört med att vara underbemannade.
 4. Personalen önskar en långsammare arbetstakt, tandläkaren en högre.

Starta behandlingen omgående:

 1. Förändra attityden. PMA = Positiv Mental Attityd, dvs skapa en bild av excellens. Agera som om det är omöjligt att misslyckas.
 2. Reducera spänningar. Hur? Jo, genom att ha avtal och arbetsbeskrivningar som tydliggör de olika anställdas rättigheter och skyldigheter. Ha täta möten: morgonmöte varje dag, klinikmöte varje vecka, kick off vid varje termins början och håll utvecklingssamtal två gånger per år. Observera att lönesamtal ska hållas åtskilt från utvecklingssamtalen.
 3. Effektivisera genom att göra rätt första gången (Kaizen!).
 4. Visa uppskattning regelbundet.
 5. Alla ska lära sig att tänka (och verkligen kunna uppleva): vi har den bästa arbetsplatsen, den bästa tandläkaren/chefen/ledaren. Vi är den bästa personalen, har de bästa patienterna och ger den bästa behandlingen. Lev upp till det!
 6. Ni måste tro på punkt 5!
 7. Gå regelbundet tillbaka och tänk igenom:
  a) Varför är jag här?
  b) Vad håller jag på med?
  c) Hur kan jag göra det jag gör idag lite bättre imorgon = Kaizen = ständig förändring till det bättre, systemet bakom Toyotas, Scania, Tiger Woods m.fl. framgångar.
  d) När ska utvecklingen börja? NU!
 8. Planera förebyggande åtgärder om ett recidiv skulle inträffa: a) Genomtänkt urval av personal och patienter genom referenser, egna iakttagelser, frågeformulär och när det gäller nyanställningar ett nytt sätt att genomföra en anställningsintervju och uteslut den vanligt förekommande ”gruppvåldtäktsmodellen”.
  b) Genomför en ordentlig och genomtänkt introduktion och utbildning av personalen.
  c) Förbättra mottagningsklimatet, om möjligt även mottagningens läge, utformning, utrustning, bemanning och arbetsmiljö. Skapa en ”toppattityd” hos alla och höga mål hos all personal.
  d) Ett bonusprogram som belönar attityd och initiativ – inte att man varit anställd längst eller producerar mest! Tänk över om personalen arbetar med dig eller för dig! I lönesamtalen skall det läggas in en objektivt mätbar ”ribba” som tandläkare och anställd är eniga om nivån på, för att en extra löneförstärkning/bonus ska falla ut vid nästa lönerevision.
  e) Alla ska lära sig att lämna ”hemmaproblem” hemma och ”mottagningsproblem” på mottagningen. Problem ska lösas på den plats där de uppstått (ett Kaizen synsätt).
  f) Sist men inte minst: arbeta med dig själv och din egen attityd. Se till att forma praktiska mål, inte perfektionistiska. Ett korrekt satt mål är uppnåeligt men inte utan en rejäl extra ansträngning. Målet ska vara något utöver det vanliga som nås genom att man får spänna bågen utöver det vanliga! Gissa vilken stolthet och tillfredsställelse man upplever när man nått det! Gör det Nu! Det värsta som kan inträffa är när man inte vågar sätta ett rejält högt mål.
 9. Prognos: Ypperlig! Beror dock på hur genomgripande och snabbt terapin sätts in.

God Jul
och
Gott Nytt År
önskar

Er tillgivne

Gordon Meland
Tel: 070 21 31 201
gordon.meland@gmail.com

Gordon Meland är tandläkare och arbetar som kursgivare och mentor/konsult i det egna företaget Företagsförädling Väst AB.

PS. Gordon kommer att ge en av sina sista föreläsningar i underbara Nerja, Spanien, i slutet av mars år 2020. För mer information kontakta tuva@iteve.se. DS.

Senaste inläggen