Efterutbildning och kurser igår, idag och imorgon – hur ser utvecklingen ut?

Under 1970- och 80-talen var Sverige bland de ledande i världen när det gällde efterutbildning av tandvårdspersonal. Tandläkarförbundet och Praktikertjänst AB var enastående med sina breda utbildningserbjudanden.

I skrivande stund har jag förmånen att få vara en av två föreläsare på en utlandskurs. Sedan jag började ge föreläsningar 1977 märker jag hur deltagarantalet minskat och det gäller alla kurser även de där jag inte varit estradören. Framförallt är det på senare år som deltagarantalet minskat kraftigt.

Minskningen gäller såväl kurser i Sverige som utlandskurser. På 1970-, 80- och 90-talen var det inte ovanligt med 75-120 deltagare på kurserna. Förbundets kurser ”Hela kliniken på kurs” drog ofta över 100 deltagare. Idag är det tyvärr inte ovanligt att kurser måste ställas in på grund av för få eller inga deltagare.

Anledningen till den minskade efterutbildningen upplever jag är att söka i flera olika faktorer.

  1. Omstruktureringen i tandvårdssverige. Antalet privatmottagningar där tandläkaren är egen företagare minskar i samma takt som privata tandvårdskedjorna växer. Allt fler kollegor blir lönearbetare på privatsidan och kan inte själva bestämma över de utbildningar man anser att man behöver gå. Det betyder inte nödvändigtvis på njugghet hos kedjorna gentemot efterutbildning utan på det faktum att de flesta av dem fram till idag inte har en ekonomi som tillåter breda utbildningssatsningar, finansiärerna måste självklart ha en förräntning på sitt investerade kapital.
  2. Folktandvårdens ekonomi är om jag förstått det rätt inte heller direkt lysande. Dessutom har man av politiska skäl i många fall tagit beslut om att personalen inte får gå på utlandskurser. Beslutet förefaller mig märkligt eftersom det många gånger är billigare att lägga kurserna utomlands. Dessutom får man inte den starka positiva psykologiska effekt, det ”upptjack och den teambuilding” som en utlandsvistelse åstadkommer hos personalen.
  3. Vi har ett omfattande generationsskifte i tandvården där de unga inte har den tradition av efterutbildning som vi äldre skolades in i. Den yngre generationen väljer bort att träffas personligen och väljer i ökande grad att ”umgås på nätet”. Detta leder till individualism och motverkar effektivt teambuilding. Den gamla typen av kunskapsinhämtning konkurreras ut av det som nätet erbjuder trots att man där förlorar den så viktiga sociala delen med kunskapsutbyte mellan kollegor utöver det direkta kursinnehållet.
  4. Insikten att investering i kunskapsutbyte i form av utbildningar och sociala kontakter med kollegor i alla yrkeskategorier på sikt med råge uppväger förlusten av att behöva stänga verksamheten. Givetvis förutsätter det att utbildningen väljs för att fylla ett behov. Kunskapsinhämtande är en förutsättning för en god ekonomi och ett måste för att leva upp till de förväntningar som våra patienter har rätt att ställa på oss.

Satsningarna på efterutbildning sjunker samtidigt som utvecklingen på nästan alla områden inom odontologin går i en rasande fart. Detta skrämmer mig!

Utbildning i t.ex. teamtandvård, profylax och beteendeuppkomst, materialval och materialhantering skulle med förhållandevis ringa investeringar kunna bidra till en kraftig minskning av såväl tandvårdsköer, kostnad för tandvård för såväl patienter som samhälle och en markant ökad tandhälsa. Det kan dessutom uppnås utan att kraftigt behöva öka antalet utbildningsplatser.

Idag är sista dagen i en veckoutbildning utomlands i solen där hela teamen deltar. Ingen har kommit för sent eller uteblivit från någon lektion. Teamen har på eget initiativ diskuterat kursinnehållet även på sina lediga timmar. Man åker hem till Sverige imorgon där varje team har en utvecklingsplan nedbruten på individnivå med sig. För vissa team sträcker sig planen över flera år framåt i tiden.

Sverige var en gång bland de ledande i forskning och kunskap bland de kliniskt verksamma yrkesutövarna. Idag tappar vi mark i en rasande fart.

Curomed Utbildning har tagit ett initiativ till att bygga upp abonnemang på utbildning som verkar mycket lovande och som kan bidra till att stimulera efterutbildningen. Tag en stund och leta upp deras hemsida www.curomed.se. Det är väl värt att gå in och läsa.

Har du några idéer som kan få oss att återta vår position som en ledande nation i tandvård? I så fall hör av dig till mig eller till Sveriges Tandläkarförbund!

Er tillgivne
Gordon M
Tel 070 21 31 201
gordon.meland@gmail.com

 

PS. Tänk på att om ni hämtar information på nätet förekommer det ibland rena felaktigheter. Fake new förekommer inte endast specifikt i president Trumps värld, den finns även i vår. Var väldigt kritisk när du hämtar information från okända enstaka källor. DS.

 

Gordon Meland är tandläkare och arbetar som kursgivare och mentor/konsult i det egna företaget Företagsförädling Väst.

 

Senaste inläggen