Från botten till toppen, del 3 – det gäller att veta åt vilket håll man är på väg och vad man vill

I två tidigare krönikor har ni kunnat följa utvecklingen på en mottagning vars arbetssätt utgör en imponerande modell för hur det går att lösa dagens och morgondagens problem med tandvårdskön. Med detta arbetssätt vinner man dessutom bättre tandhälsa, delvis bättre allmänhälsa, lägre vårdkostnader och en stimulerande arbetsmiljö. I slutet på krönikan avslöjar jag namnet på mottagningen.

Här följer ett citat från den kostnadsställeansvarige i teamet:

”I början av yrkeslivet hade man ”all” kunskap, den var aktuell men erfarenheten saknades. Nu efter många år i yrket har man erfarenheten, men är i behov av att hela tiden förnya sin kunskap om allt nytt som kommer.

I teamet har vi en princip att, om möjligt, alla skall ha kunskap om samtliga tjänster och ingrepp som vi erbjuder. Det är helt i linje med att många ögon ser mer än två. Det breddar förtroendet och säkrar kvaliteten, liksom att patienten kan få information från samtliga instanser i teamet. Detta är en viktig grund för sann teamtandvård. Därmed inte sagt att alla ska utföra alla ingrepp eller behandlingar, men alla ska ha kunskap.

Allteftersom teamet vuxit har kravet på kommunikation och information ökat. Morgonmötena är avgörande för att alla medarbetare ska vara informerade om hur dagen kommer att te sig men framför allt för att se och lära av hur gårdagen blev. Morgonmötet bör förberedas efter arbetsdagens slut av den som ska hålla i mötet. Det räcker vanligen med några stolpar. På morgonmötet bedömer vi gemensamt även gårdagens panoramaröntgenbilder. Vi håller mötena tillsammans, stående framför vår stora bildskärm så att samtliga blir delaktiga. Uppkommer en större fråga av informativ art noters den på agendan för teamets veckomöte där den protokollförs för att säkerställa att alla får ta del av den.

Veckomötena genomförs enligt Kaizens* problemsystematik. Protokoll förs, närvarande noteras och samtliga ska signera att de deltagit i besluten.

Vi har haft många kick-off-sammankomster. Betydelsen av dessa är stor för inhämtande av kunskap och tekniker men kanske mest värdefulla är de för sammansvetsningen av teamet. Att få ett team som fungerar socialt, där man tycker om och respekterar varandra är inte självklart, men där har vi lyckats fantastiskt bra de senaste 20 åren. Ledarskapet hänger inte på en person. Det avgörande för ett bra ledarskap är att alla i teamet är delaktiga. Där kommer åter teamtandvård in liksom tillit till varandra. Delaktighet i kunskap och information, respekt för varandra, hjälpsamhet, frikostighet, tydlig struktur i verksamhet och mål mm. En människa kan inte allt men alla är bra på något.

På vår senaste kick-off slipade vi på vår affärsidé och det kommer att leda till flera organisatoriska och handgripliga åtgärder för att ytterligare stärka vårt arbete med förebyggande och hälsogivande vård.

Detta är team Gladans affärsidé:

”UTBILDA, FÖREBYGGA OCH VÅRDA FRAMFÖR ATT REPARERA”

Målet är att uppnå kontinuerlig friskhet och förhindra sjukdom och behov av reparation nu och i framtiden. Patientens behov ska styras av det orala hälsoläget, dvs först vara frisk: ”Hälsa först, reparation sedan”. Vi ska tillhandahålla utbildning och kunskap om patientens hälsoläge, dvs hjälp till självhjälp. Vi ska representera hälsa, omsorg och trygghet.

Vår målgrupp: Eftersträvansvärt är att omfatta alla men med undantag för de patienter som uttryckligen ej eftersträvar vår ”produkt” – Hälsa.

Vi ska tillhandahålla vår produkt genom att: LYSSNA!! Ställa frågor, utbilda, förstå utan att döma och genom att använda oss av s k ”ordkorvar” (meningar som skapar en önskan hos patienten att vilja bli och förbli frisk genom kunskap och ett förändrat beteende)”.

Mottagningen som beskrivits i de tre senaste krönikorna är:

Team Gladan, Sundtandvården i Stenungsund

Team Gladan, Sundtandvården i Stenungsund

Tandläkare Magnus Fritzell
Tel 0303-65900
E-post fritzell.magnus@ptj.se

 

Många team har haft Glädje av att besöka team Gladan och för mig personligen har det varit en förmån och glädje att som mentor och bollplank få följa ett team som vågat tänka annorlunda och oförtrutet satsat på hälsa, kvalitet, teamtandvård, arbetsmiljö och glädje även för patienterna. Tack Magnus och medarbetare!

Er tillgivne

Gordon M
Tel. 070 21 31 201
Mail: gordon.meland@gmail.com

Önskar du förändra och söker ett bollplank hör av dig!
Hälsningar
Gordon

 

Gordon Meland är tandläkare och arbetar som kursgivare och mentor/konsult i det egna företaget Företagsförädling Väst AB.

 

Senaste inläggen