Insamlade recept från de mest framgångsrika tandläkarmottagningarna, del 3

Idag ställer jag ytterligare några frågor för dig att fundera över och söka svaren på - för att du ska kunna få till ett recept på hur du ska nå en osedvanlig framgång.

Låt mig ställa ytterligare några frågor för dig och din personal att diskutera (Obs! Denna krönika är en fortsättning på mina två föregående krönikor):

  1. Skulle en patient som behöver en avancerad hjärtoperation shoppa runt efter lägsta pris för ingreppet? Vi förutsätter att priserna kan variera.
  2. Skulle en patient hos läkaren vägra en röntgenundersökning, ett blodprov etc. om det enligt läkaren krävs för att ställa en säker diagnos?
  3. Skulle en läkare amputera en hel hand om det bara är två fingrar som är infekterade?
  4. Skulle vi känna oss trygga och säkra om läkaren genomför en omfattande hälsoundersökning på femton minuter?
  5. Skulle din läkare (om prissättningen var fri) ge dig möjlighet att välja ett perfekt kirurgiskt ingrepp för X kronor, ett halvbra för Y kronor och ett riktigt dåligt till det låga priset av Z kronor?

Om du inte tror att du själv eller en läkare skulle göra så, varför ska vi som tandläkare försätta oss i den situationen varje dag? Varför erbjuder vi patienten en kompositkrona när kvalitetskravet och den långsiktiga ekonomin talar för en ”riktig” protetisk ersättning. Observera att patienten och tandläkaren alltid har rätt att välja det bästa men att ersättning från försäkringskassan kan utebli.

Är priset avgörande om det gällde en livsviktig operation för dig eller någon i din familj?

En människas tankar som utvidgas av en ny idé eller ett nytt synsätt kommer aldrig att kunna krympas tillbaks till sin ursprungliga storlek! Hur mycket utbildning bedrivs i din mottagning för att ge patienten en ny idé om och synsätt på vad riktig tandhälsa/oral hälsa är och hur den är möjlig att uppnå?

Om vi misslyckas med att få patienten att acceptera våra terapiförslag och försök till profylaxutbildning är anledningen ofta att vi själva inte lever upp till det vi vill ”sälja”! Hur ska vi då kunna kräva att patienten ska tro på och leva upp till något vi själv inte lever upp till!

Hur många av oss tandläkare eller tandvårdspersonal står på en revisionslista till tandläkare, tandhygienist och/eller profylaxtandsköterska där revisionsintervallet är baserat på en riskgruppering? Hur många av oss har ett aktuellt röntgenhelstatus, OPG, en blodtryckskontroll, blodsockerkontroll, osteoporoskontroll, cancerkontroll av huvud och hals enligt American Cancer Society’s rekommendationer, eller för den delen leenden, andedräkt och restaurationer som tandvårdspersonalen vill att patienten ska ha???!!!

Allt börjar hos oss själva. Hur ska vi lyckas att med övertygelse överföra ett budskap som vi inte själva lever upp till – har vi ens rätt att försöka?

Glöm aldrig: Vi får aldrig en patient friskare och finare än vi själva är. Vi är själva likare för kvalitet.

Flera patienter som av olika skäl flyttade till andra delar av landet kontaktade mig och frågade: ”Du som känner så många tandläkare, känner du några dit vi har flyttat och i så fall vem ska vi gå till”? Mitt svar var alltid detsamma: ”Lukta tandläkaren i munnen och be att få se hur hen själv ser ut. Faller inspektionen väl ut och personalen är lika fina som tandläkaren kan du lugnt be att få bli patient där.

När du färdigbehandlat en patient och hen når upp till den standard du vill nå, låt det gå någon månad och kalla sedan tillbaks patienten på ett kostnadsfritt besök för att diskutera igenom behandlingsresultatet och be om dennes synpunkt på behandlingen och resultatet.

Du kommer att få en patient som går ut och missionerar för dig. Är det en bra patient är möjligheterna stora att hen sprider ett mycket fördelaktigt budskap om dig och din mottagning till sina arbetskamrater och vänner. Patientens bekantskapskrets är med stor sannolikhet lika denne och är således den typ av patient du vill ha. BINGO! Nu har du börjat bygga upp ett patientklientel som du vill ha.

 

Lycka till och trevlig höst!

Er tillgivne

Gordon Meland
Tel: 070 21 31 201
gordon.meland@gmail.com

 

Jag kommer att ge en av mina sista föreläsningar i underbara Nerja i Spanien i slutet av oktober. För mer information:

Gordon Meland är tandläkare och arbetar som kursgivare och mentor/konsult i det egna företaget Företagsförädling Väst AB.

Senaste inläggen