Insamlade recept från de mest framgångsrika tandläkarmottagningarna

I denna och kommande krönikor har jag samlat en del av det jag upplever vara framgångsfaktorerna bakom enastående tandläkarmottagningar, såväl svenska som utländska.

Recept:

Herre ge mig omdömet och förmågan

att acceptera företeelser

jag inte kan förändra,

modet att hantera det jag kan förändra

och kunskapen att kunna skilja på de två.

Mycket har hänt sedan jag tog tandläkarexamen i Umeå år 1970. Forskningen gör kontinuerligt nya framsteg och vi måste hela tiden anpassa oss till nya material och metoder för att kunna tillhandahålla det bästa till våra patienter.

Å andra sidan är det mycket som inte ändras, ens under långa tidsspann. Detta gäller framför allt mänskligt beteende, drömmar och önskningar samt hur vi reagerar på bemötande, hur vi tar till oss information och vårt behov av trygghet.

Jim Pride DDS, en av grundarna till den moderna tandvården och ägare av The Pacific Institute of Management and Design, sa följande på en föreläsning i Praktikertjänst AB regi på 1970-talet: ”En tandläkare är en företagare som råkar vara tandläkare”. Om vi hade lärt oss att förstå företagandet, entreprenörskapet, lika bra som odontologin hade vi kunnat erbjuda våra patienter en riktigt högkvalitativ tandvård till en kostnad som gjort vården tillgänglig för de många människorna och det utan subventioner. Och detta samtidigt som vi ändå skapat en god ekonomi för vår personal och oss själva. Om du hänger med i utvecklingen, gör rätt saker och gör ditt bästa så kommer du och din mottagning att få en god ekonomi, känna stolthet och du får arbeta på ett ställe där det är roligt att vara. Marknadsföringen kommer att sköta sig själv via mun till mun metoden.

De som lyckas förstår att det krävs effektivitet i verksamheten. Observera att effektivitet inte innebär att springa fortare, tvärtom innebär det att få ut mer resultat med en mindre arbetsinsats! De som lyckats har tänkt och planerat mer, inte jäktat mer. De har ”betalt” framgången med tankearbete och inte med transpiration.

De har avlivat en hel mängd heliga kor och gamla invanda mönster. De har tänkt nytt och vågat förändra sättet att bemöta patienterna och hela sättet att arbeta.

Idag är det många tandläkare som försöker lösa dagens frågeställningar och morgondagens problem med gårdagens lösningar och ökad arbetstakt. Det fungerar sällan.

Att tänka nytt och förändra sitt arbetssätt kommer att innebära många prövningar för dig eftersom du kommer att få kämpa mot dina gamla övertygelser för att nå dit du har en potential att komma.

Receptsamling för en framgångsrik verksamhet

Jag välkomnar dig till gruppen av kockar som med hjälp receptsamlingen vill nå den gastronomiska toppen. Du och din mottagning, tandvårdskedja eller Landsting är värd att få tre stjärnor i Guide Michelin!

Receptsamlingen kommer att leda dig genom de olika stegen att bygga, förverkliga och behålla en framgångsrik verksamhet.

Hemligheten för att lyckas är att du tar första steget och börjar idag!

Meningen är att du allteftersom du läser ska formulera dina egna idéer, mål och handlingsplan. På så sätt har du frihet att skapa din egen receptsamling, något som passar dig men som bygger på receptsamlingens grundidéer.

Gå för all framtid med jämna mellanrum tillbaka till dina anteckningar och revidera dem utifrån de erfarenheter du själv kommer att göra under din yrkesaktiva del av livet.

Recepten du kommer att läsa bygger på mina egna erfarenheter och den kunskap och insikt som jag fått av kollegor och andra som villigt delat med sig av sina erfarenheter. Speciellt tänker jag på och vill tacka Dr Omer. K. Reed, Dr Jim Pride DDS, Zig Ziegler, Awrom King, J. Douglas Edwards, Leg tdl Kurt Lindh, Leg tdl Per-Åke Zillén och oräkneliga andra.

Din viktigaste uppgift som tandläkare är att vara en lärare för dina patienter. De allra flesta av dina patienter kan vara hur friska eller sjuka i munnen som de själva önskar – förutsatt att du givit dem kunskapen om hur de ska bete sig för att kunna välja. Det är din skyldighet att utbilda och entusiasmera. Det är din skyldighet att få dina patienter att inte bara köpa det de vill ha, utan att köpa det de behöver för att behålla sin orala hälsa hela livet! Om när du utbildar framför ditt budskap rätt kommer din patient under utbildningspassen vid flera tillfällen att utbrista: ”Varför har aldrig någon berättat detta tidigare”. När du hör detta vet du att du ”ligger rätt”, patienten har förstått vikten i budskapet.

För att komma ihåg varje enskild patient, deras värderingar, dentala kunskapsnivå, personlighetstyp, familjeförhållanden, hobbies, ekonomi mm ska du föra en speciell konfidentiell journal (senare i texten kallad KJ) med dessa uppgifter. Inför varje besök läser du på så att du vid besöket ”träffar rätt” när patienten kommer.

Idag diskuteras flitigt om den medmänniska, gäst, som söker vår hjälp ska benämnas patient eller kund. Svaret är att den aktuella personen är båda: kund tills du sätter in salivsugen i munnen, då sker förvandlingen till patient. Då du tar ut salivsugen är personen åter en kund!

Det intressanta är att personens krav och förväntningar är fullständigt olika i de olika rollerna. Som kund kräver man service och har krav på bemötande, öppettider, information – Customer is King! Som patient är man ”liten” och utlämnad och förväntar sig att tandläkaren med sin personal kan och gör det som måste göras på allra bästa sätt.

Att böja sig för vinden

Ett träd böjer sig för stormen och undgår på så sätt att blåsa omkull. Ett annat står envist rakt upp och faller vid nästa vindpust omkull – sådant är livet.

Envetenhet, oförmåga att ge med sig och att inte kunna kompromissa är beteende som förhindrar framgång.

Carnegie Institute genomförde en undersökning som visade att framgången som tandläkare eller läkare till 85% procent berodde på yrkesutövarens attityd och endast 15% på förmåga. Detta förklarar varför genomsnittstandläkaren, trots att han är medioker, lyckas hyggligt med sina patienter och varför han inspirerad och motiverad av receptsamlingen kan arbeta med att utveckla sig själv vad gäller attityd och förmåga och nå en oanad framgång.

Vilka är attityderna som kan leda till en exceptionell yrkes- och personlig framgång? Vad kan vi göra för att förbättra den upplevelse som våra patienters och alla omkring får av oss? Hur framgångsrika vill vi bli? Varför lyckas en del andra bättre än vi? Fundera, resonera med personalen och skriv ner lämpliga åtgärder och förändringar.

Vad är framgång? Är det prestige, att åtnjuta större respekt från omgivningen, eller är det bara mer pengar? Vad är det?

Den sanna innebörden av framgång vill jag beskriva som civilkurage att leva sina värderingar, att ha och utveckla omdömet om rätt och fel, att se och förstå hur vi handlar etiskt och moraliskt, att se och förstå vad som händer i samhället runt omkring oss och ha ett positivt förhållningssätt till att snabbt agera när vi ser behov av det.

Receptsamlingen kommer att besvara frågeställningar som tidigare varit hinder för dig och göra om dem till möjligheter om du använder ”aha-upplevelserna” effektivt. Receptsamlingen avser att starta en kreativ process hos dig och sedan hos din omgivning. Den kan få dig att kasta omkull en massa förutfattade meningar, och få dig och din omgivning att ta till sig en djupare insikt och förhållningssätt till behovet och förmågan att tänka nytt.

Repetition är all kunskaps moder har vi fått lära oss i skolan, samtidigt utgör den det största hindret till att kunna tänka nytt. På samma sätt förhåller det sig med tradition. Vi blir fast i ett tänkande och beteende som vi med automatik inte ifrågasätter. För många människor känns detta skönt då all förändring är svår och upplevs utgöra ett hot. ”Det var bättre förr”. Tyvärr är det att leva kvar i gårdagen.

Nu tar jag sommarlov från skrivandet. Fortsättning på krönikan följer när vi möter hösten.

Är det något du vill diskutera är du välkommen att kontakta mig.

 

Trevlig sommar!

Er tillgivne

Gordon Meland
Tel: 070 21 31 201
gordon.meland@gmail.com

 

Gordon Meland är tandläkare och arbetar som kursgivare och mentor/konsult i det egna företaget Företagsförädling Väst

Senaste inläggen