Minsta gemensamma nämnare för vinnarna

Utveckling, förståelse, mod, godhet, självförtroende och acceptans är några av grundbultarna för en person som vill nå framgång med sin mottagning eller annan verksamhet.

Några väl valda budord

Här kommer ett antal bra tips för den som är intresserad av att utveckla sig själv och andra för att få en framgångsrik mottagning.

 1. Organisera upp dig själv, flöden, rutiner och utrustning.
 2. Öka din egen insats av vårdproduktionen genom noggranna förberedelser, noggrannhet med detaljer och effektivisering. Arbeta teamtandvård! Alla måste/skall arbeta på toppen av sin kompetens. Det ger ett roligare arbete, bättre ekonomi och lägre kostnad för patienten. Sköterskan kan vara mycket mer än en sällskapsdam i form av ett sugstativ!
 3. Motivera dig själv och din personal på ett sätt så att alla (inklusive du själv!!!) förstår vart ni är på väg och vart ni ska.
 4. Ha koll på vad som sker: personal, patienter (lagom in-/utflöde), egna akuta revisionspatienter, stolsbeläggning, omvärld och ekonomi. Undvik till varje pris ”Management by surprise – det blev som det blev för det vart som det vart…”.
 5. Kommunicera och kommunicera för att motivera. Säg vad du menar och mena det du säger!
 6. Förstå psykologin som är inblandad när man har med andra människor att göra:
 7. Bli medveten om hur dina relationer fungerar med andra människor
 8. Glöm aldrig att det sitter fast en människa i andra ändan av tanden
 9. Bemöt andra människor som de är, inte som du tror att de är.
 10. Utnyttja möjligheterna till efterutbildning och satsa hårt på att ha de senaste kunskaperna och färdigheterna. Det är en sak att sälja tandvård, du måste även kunna leverera det du sålt till toppkvalitet.
 11. Förstå det här med en Positiv Mental Attityd – tro på dig själv och ditt teams förmåga.
 12. Se till att det händer något – det räcker inte för piloten att sätta full fart på startbanan, han måste komma upp i luften också.
 13. Bli en som strävar mot målet – gör målet sannolikt, önskvärt och uppnåeligt. Försök inte att vara någon annan än den du är, var dig själv, men lite bättre idag än i går och lite bättre i morgon än i dag (= KAIZEN). Tänk på att lite + lite + lite… = mycket!

En framgångsrik person

En typisk framgångsrik person kan karaktäriseras så här:

 • En känsla för utvecklingens/förändringens riktning – tittar alltid framåt – inte bakåt.
 • Medvetenhet och förståelse, baserat på självinsikt och ärlighet mot sig själv och sysslar inte med rationalisering (av sitt beteende).
 • Mod – mod att handla, omsätter önskemål, tro och drömmar till verklighet. Är villig att riskera att göra misstag, misslyckas och förödmjukas men ändå ha kraften att satsa på sin övertygelse, sig själv och sin verksamhet.
 • Godhet – den viktigaste av dygder: Bergspredikan: ”Allt vad I viljen att människorna skola göra eder skolen I ock göra dem”. Respektera värdigheten hos dina medmänniskor, respektera deras känslor, synpunkter, önskemål och behov.
 • Självförtroende – framgång föder framgång. Glöm misslyckanden!
 • Acceptera dig själv – sträva inte efter att vara någon du inte är. Var dig själv, inte bättre än någon annan, bara bättre än du själv var igår (Kaizen). Någon har sagt: ”Vi är alla fördomsfulla, men om olika saker”. Lär dig att ha en känslomässig tolerans gentemot dig själv.

11 påståenden om framgång

Lägg följande 11 påståenden om framgång på minnet och applicera dem med kraft på din egen (-tanke) verksamhet:

 1. Det är lättare att misslyckas än att lyckas.
 2. Skillnaden mellan misslyckande och framgång ligger i skillnaden mellan att utföra en uppgift nästan perfekt eller perfekt.
 3. Du måste önska dig och våga vilja framgång för att bli framgångsrik.
 4. Den framgångsrika personen gör det som den icke framgångsrike är ovillig att göra.
 5. En sann ledare kan inte avgöra om han följs eller blir jagad.
 6. En spark i baken kan visa sig vara en spark framåt.
 7. Det du kan föreställa dig och tro på kan du också åstadkomma.
 8. Det är det du lär dig, efter att du tror att du kan allt, som verkligen räknas.
 9. Kritik är den elaka hyllningen medelmåttorna bjuder på då någon lyckas.
 10. Det du livligt kan föreställa dig, verkligen önskar åstadkomma, drömmer om och entusiastiskt talar om måste självklart också bli verklighet.
 11. Du har aldrig misslyckats förrän du slutar att försöka.

Lycka till!

Er tillgivne

Gordon M
gordon.meland@gmail.com
Tel 070 21 31 201

PS. Vill ni ha hjälp med ert nytänkande och förändringsarbete? Idag arbetar jag företrädesvis som mentor bl.a. via Skype med täta uppföljningar. Ett kostnadseffektivt sätt. Kanske är det något för dig. DS.

 

Gordon Meland är tandläkare och arbetar som kursgivare och mentor/konsult i det egna företaget Företagsförädling Väst AB.

 

Senaste inläggen