Sista delen, En Tandläkares Receptsamling För Osedvanlig Framgång

IT, AI (artificiell intelligens), laser, fräsar, 3D-röntgen, digitala avtryck och annan ny teknik är en oerhörd tillgång för tandvården men kräver omfattande investeringar. Det är för att kunna klara av investeringarna och inhämta kunskaperna som krävs, som jag bestämde mig för att dela med mig av ”Receptsamlingen”.

Jag började skriva boken för ett antal år sedan. Det som publicerats i mina krönikor här på Dental24 är bara en liten del av innehållet i boken men representerar de kärnvärden och sätt att tänka som krävs för framgång. Förhållningssättet blir aldrig gammalt eller omodernt utan kommer alltid att vara högaktuellt.

Utveckling sker ofta stegvis. Det är lätt att förlora fokus på det övergripande målet och helheten när nya revolutionerande verktyg plötsligt presenteras. Man fascineras lätt av tekniken och hårdvaran och risken är då stor att man glömmer de mjuka värden man alltid måste ”ha under luppen”: utbildning av patienter och anställda, personalens attityd och kommunikationsförmåga samt att hela verksamheten alltid genomsyras av trivsel, trygghet och totalkvalitet.

Arbetsplatsen måste kännetecknas av att skapa friska patienter som rekommenderar sina vänner att söka sig dit. Den ska vara en mottagning som man står i kö för att få bli anställd på. En mottagning där man kontinuerligt mäter sin kliniska kvalitet genom att registrera antalet egna akuta patienter i procent av revisionsklientelets storlek och där man i varje enskilt fall utreder orsaken till det akuta besöket och vad man ska göra för att undvika att det händer igen.

Var den arbetsplats som levererar det där lilla extra som man normalt inte förväntar sig att få!
”Sälj” hälsa och inte reparationer. Det är lätt – men inte enkelt … men det går!

Det är stor skillnad mellan mycket pengar och dyrt.
En behandling där patienten upplever att hen fått mer än hen förväntat sig upplevs aldrig som dyr även om det kostat mycket pengar. Om patienten däremot upplever att det kostat mer än hen fått värde för upplevs som dyr!

Om man kan leva upp till det som står i texten ovan kommer mottagningen att leverera den extra ekonomi som krävs för att ha möjlighet att göra de investeringar som krävs för att kunna tillgodogöra sig all den nya teknologi och kunskap som finns att tillgå.

Printa ut och läs igenom alla delarna av ”Receptsamlingen” tillsammans med personalen. Samlas gärna på en kick off-dag och diskutera om, hur, vad och när ni ska starta en förändring för att skapa ekonomin till de investeringar som behövs för att hänga med i utvecklingen.

Lycka till!

Er tillgivne

Gordon Meland
Tel: 070 21 31 201
gordon.meland@gmail.com

Gordon Meland är tandläkare och arbetar som kursgivare, mentor/konsult och författare i det egna företaget Företagsförädling Väst AB.

PS.
Har du tänkt på att om ni är tre personer i ett team, har tillgång till två behandlingsrum, debiterar 1.500 kr för ett mod komposit och arbetar tvåhundra arbetsdagar per år innebär det en ökad intäkt (vinst) på 300.000 kr om ni gör ytterligare en sådan fyllning per dag. Det är ett gott bidrag till nyinvesteringar. Gör ni två sådana fyllningar blir det en ökad vinst med 600.000 kr.

De pengarna räcker, förutom som bidrag till nyinvesteringar, också till att följa med på Curomeds planerade kurs på Tahiti och Bora Bora (se curomed.se).

Ni klarar det utan att springa fortare, bara genom att arbeta teamtandvård. Alla kommer att hjälpa till att tänka ut och planera hur det ska gå till! Hem kommer ni dessutom med massor av nya kunskaper.

Glöm bara aldrig att följa upp och mäta den kliniska kvalitén.

Betänk följande: ”If it is not fun, it should not be done” och att ”If it is fun” – gör det genast, det går! Gordon gjorde på liknande sätt redan 1979.

Ett gammalt isländskt ordspråk säger: Om någon gjort något, går det sannolikt att göra det.
DS.

 

 

Senaste inläggen