Stress kortar inte kön och förbättrar inte ekonomin, den sliter bara på hjärtmuskeln

Jag undrar om det finns något intresse hos dig för att på ett enkelt sätt bli medveten om hur du utan större ansträngning kan förbättra din omsättning med 75 % eller mer – och samtidigt lugna ner arbetstakten? Finns intresset, lägg då några minuter på att läsa vidare!

Medvetenhet är en förutsättning för att se möjligheter. När man är fullt uppe i sitt dagliga värv är det svårt att se andra möjligheter till ökning av vårdvolymen än att öka takten i ekorrhjulet, dvs springa fortare.

För en tid sedan besökte jag en kollega. Vid förmiddagsfikat berättade han att han kunde disponera två rum men han hade bara en sköterska. Eftersom han upplevde att en sköterskelön till skulle var en stor utgift vågade han inte anställa ytterligare en sköterska utan kände sig tvungen att fortsätta slita tungt med mycket ensamarbete för att försöka belägga båda rummen i möjligaste mån.

 

Räkna ut timintäkten

Jag erbjöd mig då att genomföra en tidsstudie under två timmar.

Tidsstudien går till så att jag noterar minut för minut vad tandläkaren respektive tandsköterskan gör och i vilket rum respektive person befinner sig. Det är en kolumn för varje rum.

När de två timmarna är till ända räknar vi ut värdet i kronor av den producerade vården. Om patienten behöver komma tre gånger för t ex en rotbehandling delar vi arvodet med tre. På samma sätt gör vi med andra behandlingar som kräver flera besök. För protetik räknar vi inte med den tandtekniska kostnaden. Vi summerar den samlade intäkten och delar med den tid det tog att producera vården, i detta fall två timmar. Nu har vi fått fram den aktuella timintäkten.

 

Omfördela arbetsuppgifterna

Nu gör vi en jämförelse där vi utgår ifrån att teamet hade haft en andra sköterska. Min fråga till teamet är: Hade ni kunnat fördela arbetet på ett annat sätt mellan sköterskorna och tandläkaren?

Åtgärd för åtgärd gås igenom inom teamet. Jag kommer inte med några tips. Diskussionen blev livlig om vem som kunde gjort vad. När teamet själva tagit fram lösningar på hur man skulle kunnat fördela arbetet frågade jag hur mycket tidigare de kunde ha varit färdiga, dvs hur mycket tid man kunde sparat och vad timintäkten kunde ha blivit.

 

Fördubbla intäkten

Något förbluffade svarade de att timintäkten hade blivit något mer än fördubblad!

Nu var det dags att räkna ut vad en sköterska kostar per timma inklusive alla lönebikostnader och med hänsyn till att hon har lön i tolv månader per år men ofta bara är med och producerar under 10 månader.

Snabbt insåg teamet att man inte hade råd att avstå från att anställa ytterligare en tandsköterska.

Det jag fann mest intressant var att förslagen om hur man skulle fördela arbetet i teamet var deras egna – ”mitt barn och andras ungar”.

 

Jobba lugnare

Största vinsten var att alla fick ett lugnare arbetstempo. Att man kunde hinna hjälpa fler människor och samtidigt få ett rejält förbättrat ekonomiskt utbyte betraktades som en extra bonus.

Unna dig att låta någon göra en liknande tidsstudie på ditt team så att ni kan titta på er själva ”utifrån”!

 

Er tillgivne

Gordon M
Tel 070 21 31 201
gordon.meland@gmail.com

 

PS. Framgång kommer aldrig som ett resultat av att springa fortare, det är en intellektuell process. Ni tänker er till den! Synd bara att de flesta människor hellre fortsätter att springa istället för att sätta sig ned och tänka. Kanske är det därför vi är svetta och trötta framåt kvällen… DS.

Senaste inläggen