Tandvårdens möjlighet att bidra till patienternas totala hälsa

Blickar vi framåt och försöker förutse hur tandvården förändras och breddas blir bilden allt tydligare. Lagningar, behandling av tandköttsinflammationer, implantatbehandlingar och kosmetisk tandvård kommer att bli alltmer av odontologins stapelvaror. Det nya är HÄLSA!

Till tandläkarmottagningen kommer patienterna regelbundet tack vare vårt väl utvecklade kallelsesystem. Till läkaren går man ofta inte förrän det är så sent att patologin redan bitit sig fast i kroppen.

I tandvården har vi dessutom en unik och långvarig erfarenhet av att systematiskt arbeta förebyggande. Framförallt gäller det karies och parodontit men sedan flera år även rökavvänjning. Vi har även ”nosat” på kostrådgivning.

Idag vet vi att många av våra sjukdomar är beteende- och kostrelaterade.

Att utnyttja de regelbundna tandläkarbesöken för att screena våra patienter och i ett tidigt skede och fånga upp begynnande sjukdom och kunna förebygga en fortsatt sjukdomsutveckling vore en vinst för såväl individen som för samhället. Rätt organiserat tillsammans med medicinens discipliner skulle det innebära en avlastning för sjukvården. Vi som hållit på med det på eget initiativ och i liten skala vet att patienterna uppskattar att vi inte enbart fokuserar på munnens hälsa utan strävar efter att se bortom tänderna.

De kollegor som jag arbetar med som börjat ta blodtryck, kontrollera för osteoporos och muncancer märker en ökad tillströmning av nya patienter sedan ryktet spridit sig i upptagningsområdet om mottagningens omsorg och breddade utbud. Ett enkelt test för oral cancer är på väg att introduceras på marknaden. Oral cancer ökar och upptäcks ofta sent och har dålig prognos. Läs gärna min tidigare krönika om min barndomskamrat som gick bort bort: ”Min bästis lillebror är död, han gick bort i sviterna av en tungcancer, 2016-04-12.

Tack vare tips från Per Ahlberg, mannen och hjärnan bakom Dental24, kom jag i kontakt med Dental Town som presenterade en intervju på nätet av Dr Susan Maples. Intervjun är det mest spännande och stimulerande jag kommit i kontakt med när det gäller tandvårdens utveckling sedan mitten av 1970-talet då jag lärde känna Dr Omer Reed och Dr Jim Pride. Här en länk till hela intervjun.

Dr Maples har arbetat med och utvecklat sitt hälsokoncept sedan 1985. Hon har skrivit flera böcker, föreläser och har bildat ”Total Health University” mm. Hela utbildningar i ämnet finns att tillgå från Henry Schein som stöder verksamheten. Du finner kurserna på nätet här

Maples finns även representerad i Dawson Academy. Ytterligare information om Dr Susan Maples finns också på Google.

 

Allt gott!

Er tillgivne
Gordon M
gordon.meland@gmail.com
Tel 070 21 31 201

 

Gordon Meland är tandläkare och arbetar som kursgivare och mentor/konsult i det egna företaget Företagsförädling Väst.

Senaste inläggen