Tankar kring ett lätt revolutionerande sätt att arbeta

I förra krönikan lovade jag att återkomma och redogöra för argumenten till vilka roliga effekter du kan få om du väljer att anamma delar eller hela det arbets/tankesätt som jag då skissade på.

Sex rum är den minsta storleken på en bra klinik. Det ger tandläkaren möjlighet att arbeta i två rum, vilket kan ge mer än en dubblering av utförd vård. Obs! Utan att någon behöver ”skynda” sig mer. Tvärtom kan alla arbeta lugnare och stressnivån i hela mottagningen sänks.

Som bekant finns det inga fria luncher – i någon ända måste man alltid betala. Bestämmer du dig för att arbeta i flera rum får du ”betala” med att förändra arbetsfördelningen mellan personalkategorierna, det vi i dagligt tal kallar teamtandvård.

Teamtandvård innebär ofta att tandläkaren måste börja med att ha ett inre samtal med sig själv och fundera igenom vilka arbetsmoment hen (himmel vilket nytt ord, men det spar i alla fall textmassa) kan tänka sig att överlåta till någon annan i teamet.

Resultatet av det samtalet kan visa på ett behov av färdighetsträning och/eller utbildning av några medarbetare.

En erfarenhet jag gjort under åren är att det är tandläkare och inte personalen som har problem med denna förändringsprocess. Personalen vill gärna ta över nya arbetsuppgifter medan tandläkaren ofta inte vill/vågar släppa ifrån sig några arbetsmoment.

Jag slutar aldrig att förvånas över mina kollegors uppfinningsrikedom när det gäller att inför sig själva finna argument till varför de inte kan/ska/vågar släppa ifrån sig arbetsuppgifter till andra yrkesgrupper trots att de rent av redan besitter såväl reell som formell kompetens. Om tandläkaren bara vågar släppa ifrån sig arbetsuppgifter till andra yrkesgrupper blir det bättre för alla, även för patienterna.

För patienterna kan teamtandvård innebära en billigare tandvård om nu kliniken inte väljer att behålla hela rationaliseringsvinsten själva.

Det skapas också en lugnare omhändertagandemiljö. Patienten kan få ”mer tid” med vårdgivaren som inte behöver vara tandläkaren.

Personalen blir också gladare när de ges möjlighet till kompetensutveckling och får arbeta på toppen av sin förhöjda kompetensnivå istället för att fastna i rutinarbetsuppgifter.

Ytterligare en vinst är att när du tänker igenom de olika arbetsuppgifterna och de i varje moment ingående delarna kan du hitta saker som kanske görs i onödan! Hur kan det vara så? Jo, sådana moment gömmer sig ofta bakom ”så har vi alltid gjort” och dessa moment har aldrig tidigare ifrågasatts.

Inom industrin, där man arbetar med Kaizen och Lean production, räknar man med att vid genomgång av produktionskedjor/moment finna omkring 7% icke värdeskapande verksamhet, vilket är detsamma som onödigt arbete.

Hur påverkar det din mottagning ekonomiskt, trivselmässigt om du kan öka mängden utförd vård med 7% och samtidigt minska arbetsinsatsen med 7% bara genom att ta bort onödig, icke värdeskapande verksamhet? Inte springa fortare ”!

En paradox – nej inte alls. Flera har redan gjort det. Och du förresten, ett gammalt isländskt ordspråk säger: ”Om någon, någon gång har gjort något går det sannolikt att göra”!

Tandläkaren arbetar således, enligt denna modell, i två rum medan det tredje rummet utnyttjas till profylax av en tandhygienist.

För att belägga tre stolar och samtidigt införa en förändrad arbetsfördelning följer i kölvattnet att du måste ändra på hur tidboken planeras.

Det är inte tidboken som ska styra verksamheten utan verksamheten som ska styra tidboken. Tidboken ska vara en spegel och ett verktyg för det som ska utföras.

På så sätt undviker du Management by surprise” eller som det kan uttryckas på värmländska: dä ble som dä ble, å vart som de vart (d v s inte särskilt bra)!

 

Om du vill läsa mer om tidboksplanering och få handfasta tips kan du hitta det i mina tidigare krönikor på Dental24.

 

I nästa krönika kommer fler tankar och förtydliganden på temat ”Tänk om man kunde arbeta så här – men det har ju ingen gjort”.

 

Till dess, njut av att sommaren är slut och att ni får vara tillbaka på arbetet!

 

Er tillgivne

Gordon M
Gordon.meland@gmail.com
Tel. 070 21 31 201
www. gordonm.se

Senaste inläggen