Teamtandvård – varför går utvecklingen så långsamt – behövs den?

Målet med mina krönikor är att göra förebyggande högkvalitativ tandvård ekonomiskt tillgänglig för de många människorna. Att det sedan innebär möjlighet till ett mer stimulerande arbetsinnehåll och faktiskt mindre stress för samtliga yrkesgrupper på kliniken gör inte saken sämre.

Igår hade jag nöjet (!) att vara kallad till revisionsundersökning. Det hade då gått sextio månader sedan tandläkaren senast undersökte mig. Tidsspannet är baserat på en noggrann riskgruppering och jag känner mig helt trygg trots revisionsintervallets längd.
Hygienkontroller och tandhygienistundersökning sker var sjätte månad.
Ett för mig mycket kostnadseffektivt sätt att känna mig trygg och förbli frisk.

Min tandläkare är samtidigt en av mina mentorer, en av mina förebilder!
Han arbetar också som mentor åt tre tandläkarstuderanden. Det budskap han präntar in i sina adepter är att det är två saker som är helt avgörande för deras kommande tandläkargärning:
Undersökningen och den förebyggande tandvården.

De tekniska färdigheterna i yrket är viktiga, mycket viktiga, men inte på samma sätt avgörande för patientens hälsa.

Arbetssättet på mottagningen hos min tandläkare är uttalat av modellen teamtandvård.

Mycket av det vi gör i vår dagliga gärning kan mycket väl överlåtas på andra yrkesgrupper förutsatt att reell kompetens föreligger, att det finns säkra kvalitets- och uppföljningsrutiner.

Teamarbetet måste vara planerat och får inte utföras ad hoc enligt modellen ”gör färdigt fyllningen medan jag talar i telefon”.

 

Att få arbeta på toppen av sin kompetens

Då det sedan många år talas om teamtandvård, framstår det som förvånande att det inte förekommer mer av den varan under utbildningen i de olika tandvårdsyrkena.

Det intryck jag får är att man efter respektive avlagd examen inte har någon vana att lägga upp de kliniska arbetsuppgifterna på ett sätt som möjliggör att varje yrkesgrupp arbetar på toppen av sin kompetens. Att arbeta och ta ansvar på den högsta nivån av sitt kunnande innebär såväl utmaning som tillfredsställelse. Det höjer även ett yrkes status och underlättar nyrekrytering.
Vem vill idag agera ”sugstativ” under perioden examen till pension?

Det mest positiva uppdrag som föreläsare jag någonsin fått glädjen att genomföra var för någon månad sedan då jag under en halv dag fick föreläsa för sjätte terminens tandläkarstuderande i ämnet ”Teamtandvård” vid en av våra tandläkarhögskolor.

Den allra roligaste och viktigaste föreläsningen för mig skulle vara att hålla samma föreläsning men med tandsköterskor och tandhygienister som deltagare tillsammans med tandläkarstudenterna!

 

Sällsynt med kurser i teamtandvård på högskolorna

Som det nu är sker utbildning i teamtandvård på arbetsplatserna och det är alldeles för få arbetsplatser som ens är villiga att arbeta på det sättet. Till min kännedom ingår ingen samordnad kurs i teamtandvård och/eller tidboksplanering i utbildningen i de olika tandvårdsyrkena.

Sammanfattningsvis: Ska vi kunna erbjuda förebyggande högkvalitativ tandvård som är tillgänglig för de många människorna måste vi tänka nytt. Att höja taxan är kontraproduktivt ur den synpunkten.
Att låta tandläkaren ”springa fortare” är inte ett alternativ. Vi måste sluta med att ”professorn i kirurgi opererar fotvårtor”. Det krävs inte den mest erfarne kirurgen till de ingreppen, men ändå är det lite så vi arbetar idag inom vår kår.

Ska vi behålla vår personal och försäkra oss om att unga söker sig till tandvårdsyrkena krävs det andra arbetssätt och en annan fördelning av arbetsuppgifterna än den som representerar det rådande arbetssättet ute på klinikerna idag.

För att det ska bli riktigt bra krävs också kunskap i tidboksplanering.

 

Teamtandvård ger möjlighet till mer och bättre tandvård till fler utan att någon behöver springa fortare eller att priserna rusar iväg.
Kom ihåg: If it is fun – it should be done!

Förändringen börjar på högskolorna.

 

Lycka till!

Er tillgivne

Gordon M

 

Gordon.meland@gmail.com
Tel. 070 21 31 201
Hemsida: gordonm.se

 

PS. Alltid nåbar för den som vill diskutera tankar och idéer. DS.

 

 

 

 

 

Senaste inläggen