Trender vars fulla effekt vi äntligen kan ana runt hörnet men ska det verkligen behöva ta så lång tid nu när behovet av förändring på många områden har blivit så stort?

”En trend är någonting som redan skett men vars fulla effekt vi ännu inte sett”. Citatet är hämtat ur Faith Popcorns bok ”Popcornrapporten” utgiven år 1991. Boken blev omgående en bestseller när den gavs ut. Många av de trender hon beskrev för 28 år sedan är idag självklara företeelser i samhället, men de ansågs när hon publicerade dem vara nonsens och utopier.

Det är intressant att notera hur lång tid som går mellan det att en trend kan noteras till dess att den blommat ut och blivit allmänt vedertagen och inte en ifrågasatt företeelse.

På 1970- och 80-talet var en kollega vid namn Per-Åke Zillén anställd vid Praktikertjänst AB. Per-Åke var under en tid chef för utbildningsavdelningen för att senare få samma position för bolagets hela tandvårdsdivision. Kort efter att ha lämnat Praktikertjänst AB valdes han till Vd för FDI.

Per-Åke var oerhört dynamisk och hade en enastående förmåga att plocka upp odontologiska trender och det framförallt från ”det stora landet i väster”. Detta resulterade i att han bland andra knöt Dr Jim Pride DDS, ägare till Pacific Institute of Management and Design, Dr Omer Reed DDS, hollywoodtandläkaren nummer ett Dr Peter K. Thomas DDS med flera till Praktikertjänst AB. Till Praktikertjänsts efterutbildningsvecka i samband med FDI år 1977 hade Per-Åke även lyckats kontraktera Dr Dick Barnes, ansedd att vara USA´s främste föreläsare. Tragiskt nog omkom Dr Barnes i en flygolycka en kort tid innan föreläsningen och hans gode vän Dr Omer Reed, ”en profylaxinriktad privatpraktiker från Phoenix Arizona”, fyllde den uppkomna vakansen. Dr Reed och Dr Pride blev sedan den tiden mina mentorer och har öppnat mina ögon och gjort det möjligt för mig att tänka nytt, organisera om min egen verksamhet och gjort det möjligt för mig att göra patienterna friskare. Deras tankar och idéer hjälpte mig att skapa en riktigt bra miljö för patienterna, arbetsmiljö för mig som ensam tandläkare med många rum och hela den välutbildade personalen. Tack vare vårt sätt att arbeta med teamtandvård kunde vi ta hand om och ansvara för drygt 3500 patienter (normalt antal är 950 patienter per heltidstandläkare). Tack Per-Åke för vad du gjorde och betydde för mig och Praktikertjänst!

Trenderna som dessa kollegor representerade var bland annat: en välutvecklad teamtandvård där alla gavs möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens, där tandläkaren hade tillgång till många rum, en fokuserad satsning på profylax och oral hälsa innan man börjar med ”lagningar”, upphöra med amalgamterapi och se patientens hälsa i ett större perspektiv. Det senare som ett resultat av insikten att de flesta människor uppsöker sin tandläkare mer regelbundet än de uppsöker sin läkare. Den senare går man ofta till ”när det redan är för sent”. Förutom den gängse revisionsundersökningen kompletterade man med en undersökning enligt American Cancer Societys rekommendation för huvud och hals, kontroll av huden i ansikte, öron, nacke och handrygg med avseende på eventuella hudförändringar, blodtryck, blodsocker med mera. Som tandläkare ställde man inga diagnoser inom läkares ansvarsområden men remitterade när något avvek från de värden man erhållit från den medicinska professionen med vilken man hade en fortlöpande kontakt.

Allt detta var redan år 1977, för 42 år sedan!

Jag rekommenderar mycket starkt att på nätet söka: Dental Town dentistry unsensored Dr Susan Maples DDS. Lägg 60 minuter på att lyssna till budskapet – tankarna och trenden som borde varit verklighet i vårt land idag.

I Tandläkartidningen 8. 2018, publicerades ett autoreferat ”Medicinsk screening inom tandvården” hämtat från Med Dr, tandläkare Göran Frimans avhandling. Avhandlingen kan laddas ner här.

I Tandläkartidningen 3. 2019, ”Medlemssidor” skriver vår förbundsordförande Chaim Zlotnik : ”Vi vinner på Samarbete”.

I samma nummer av förbundstidningen finner du artikeln: ”Tandvården saknas inom life science”.

I ”Tandsköterskan” nr 1. 2019, sid 17 finner jag en artikel av kollegan Hans Sandberg med rubriken ”PT – en perfekt roll för tandsköterskan. PT står för personlig tränare, ett uttryck som även årets tandsköterska Hanna Sjöholm använder sig av. Uttrycket syftar på den roll som tandsköterskan kan ta som tränare/utbildare i munhälsa. Läs gärna ”Gordons Krönika” från mars månad i år där jag skriver om i princip samma ämne som ett sätt att lösa skevheten mellan vårdtillgänglighet och vårdefterfrågan. Med en mindre omfattande reparativ insats erhålls friskare patienter vilket spar in kostnader för såväl patient som samhälle.

I Tandläkartidningen 4. 2019 sid 9, läser jag den första en och en halv raden: ”Det råder tandläkarbrist i Sverige och många behandlingsrum står tomma”. Underbart! Det vanligaste argumentet till att man inte kan arbeta med teamtandvård är brist på behandlingsrum! Uppenbarligen är detta argument för att slippa tänka nytt, organisera om arbetssättet och börja arbeta med ”sann teamtandvård” på väg att vittra.

Trender jag fick ta del av år 1977 har så smått nått Sverige och börjat slå rot. Jag hoppas leva länge nog för att uppleva dess fulla effekt. Tänk att få uppleva att svensk tandvård tillvaratar alla de möjligheter som det pekades på redan 1977. Vilken glädje det vore, men det är bråttom – jag börjar bli gammal…

Er tillgivne

Gordon Meland
Tel: 070 21 31 201
gordon.meland@gmail.com

Gordon Meland är tandläkare och arbetar som kursgivare och mentor/konsult i det egna företaget Företagsförädling Väst.

 

PS. Tuva Bojstedt planerar i oktober i år en veckokurs i Spanien med Gordon där han delar med sig av hur man ska tänka och planera för att få till ”Den Bästa Arbetsdagen”. Allt som nämns i krönikan ovan kommer att ingå i föreläsningen.
För mer information kontakta Tuva på: Tel: 070 644 18 02
E-post: tuva@iteve.se

Senaste inläggen