Välkommen tillbaka till ”En Tandläkares Receptsamling För Osedvanlig Framgång”, del 4

En del av er som läser ”Receptsamlingen” kanske redan drunknar i patienter. Andra kanske försöker få nya patienter hela tiden. Till vilken kategori hör du? Hur kan problemet med för många respektive för få patienter lösas utan att man ska behöva pruta på totalkvalitén alternativt att tandläkaren utför alla åtgärder eftersom patienterna annars inte räcker till?

Låt mig börja med att diskutera tandläkaren som behöver fler patienter.

Varför är det så många luckor i tidboken? Anledningarna är säkert flera. Det finns inte bara en lösning. Vi börjar med att objektivt titta på oss själva, dvs såsom andra ser oss – inte som vi ser oss själva.

Först måste vi konstatera att alla inte är lika. Vi är olika oavsett vad politikerna säger. Vår bakgrund är olika, våra värderingar är olika och den socioekonomiska miljö vi är verksamma i skiljer sig åt. Våra mottagningar, vår förmåga, attityder och personligheter är olika. Dessutom är vi olika skickliga. En del av oss har mycket personal, andra få. Somliga av oss har en eller till och med flera tandhygienister, profylaxtandsköterskor och receptionister, andra har inga personer i dessa yrkeskategorier representerade på mottagningen. En del mottagningar är underbemannade. En del mottagningar har tydliga mål (till och med en nedskriven affärsidé, vision och mål), andra låter den ena dagen följa den andra. ”Det blev som set blev för det var som det vart…”. Detta kallas ”management by surprise”. Dagarna går men det blir inget ”lyft” för verksamheten.

Frågorna som receptsamlingen vill lösa för dig är följande:

  • Vet du var du står relativt andra mottagningar, tandvårdskedjor, folktandvården med flera?
  • Vet du vart du är på väg?
  • Om du har ett mål – vet du hur du ska ta dig dit?
  • När ska du ”påbörja” resan mot målet?
  • Vilka personer ska du ha med dig på resan? Det gäller såväl personal som patienter!

Vi är som nämnts alla olika och vi har varierande acceptans och inställning till förändring. Vi skiljer oss också åt med avseende på mod och önskan om förändring. Oavsett detta måste vi bestämma oss för vad vi vill, vart vi vill och vilka som ska vara med ”på resan”. Du ska börja att ta besluten nu. Det finns ingen fri lunch, du måste göra det själv, ingen annan kan göra det åt dig! Dina medarbetare kan hjälpa dig på vägen om du lär dig att vara en god ledare, men tänkandet och ledningen av de anställda är det du och bara du som är ansvarig för. Nåväl, du behöver inte vara ensam, det hjälper att ha en eller flera bollplank/mentorer/styrelse/lekmannastyrelse att bolla emot. Dessa får inte rekryteras från verksamheten utan måste komma utifrån. Gör du inte det skapar du större problem än du kan lösa! Gör du en medarbetare till din förtrogna spricker sammanhållningen i personalen!

Vad beror det på att vissa människor har lättare för att bli framgångsrika än andra? Carnegie Institute gjorde för ett antal år sedan en studie och fann att 85 % av framgången är direkt beroende av hur väl vi klarar av vår relation till andra människor. Endast 15 % är att hänföra till vår odontologiska skicklighet – otäckt för många av oss men sant!

Om du någonsin förlorat en patient berodde det då på kronans anslutning eller rotfyllningens längd eller var det att hänföra till att patienten alltid fått vänta i väntrummet, haft svårt att komma fram på telefon, fått kostnadsförslag som inte hållit eller rent av fått ett mindre lämpligt bemötande? Tänk efter och svara ärligt.

Vilka är då de små sakerna som gör en mottagning exceptionellt framgångsrik? Jo det är stil, måttfullhet, en god stämning, hjälpsamhet, osjälviskhet, ärlighet, tillgänglighet, att man ställer upp, hövlighet, sympati och empati.

En orkesterledare sa en gång till sina musiker: ”Ni spelat noter – inte musik”. Hur många gånger har vi på vår mottagning spelat noter och inte musik?

Sluta spela noter, börja spela musik – redan idag. Spåra möjligheterna i ditt arbete. Don´t fall in love with your excuses!

Mer följer i nästa krönika. Lycka till och trevlig höst!

Er tillgivne

Gordon Meland
Tel: 070 21 31 201
gordon.meland@gmail.com

Gordon Meland är tandläkare och arbetar som kursgivare och mentor/konsult i det egna företaget Företagsförädling Väst AB.

 

Ps. Jag kommer att ge en av mina sista föreläsningar i underbara Nerja i Spanien i slutet av oktober i år och eventuellt en i slutet av mars 2020. För mer information kontakta tuva@iteve.se. Ds.

 

 

Senaste inläggen