Välkomna tillbaks efter sommaren!

I juni månads krönika, inför sommarledigheten, lovade jag fortsätta att komma med ”recept” och tankar om den idémässiga bakgrund som en riktigt framgångsrik verksamhet vilar på. Idag inventerar vi skafferiet, har du alla ingredienser hemma?
Att nå toppen handlar inte om hur fort du springer utan om hur mycket du, teamet, ledningen och ägaren tänker. Tyvärr är det lättare att springa än att tänka...

Dagens recept innebär att vi ska stanna upp ett slag och göra en mottagningsanalys.

Hur har vi och våra mottagningar förändrats i förhållande till våra patienters krav, förväntningar och dagens möjligheter att bidra till individ- och folkhälsan i ett större perspektiv? Obs! Jag avser inte artificiell intelligens eller annan teknisk utrustning utan vår rent intellektuella inställning/utveckling/förändring.

  1. Vem ställer diagnos och bestämmer terapi? Är det legitimerad personal? Vad händer om en patient ringer och säger: ”Jag vill ha alla mina gamla fyllningar utbytta”! Vem tar ställning eller låter vi patienten avgöra?
  2. Vilken behandling rekommenderar vi, komposit bara för att det är billigast eller rekommenderar vi ett inlägg för att det är det långsiktigt bästa ur alla aspekter?
  3. Styrs tidboksplaneringen enligt modellen ”när vill du komma” eller styrs planeringen av att uppnå ett optimalt lugnt patientflöde?
  4. Omfattar undersökningen kontroll av slemhinnor, tuggmuskler, ocklusion, eventuella parafunktioner, munbotten, salivkörtlar, tunga och tungrot? Passar ni på att kontrollera blodtryck, osteoporos, blodsocker, huvud, hals och exponerad hud enligt American Cancer Society’s rekommendationer när patienten ändå befinner sig på mottagningen? Själv blev jag i veckan diagnostiserad med ett basalcellscarsinom i nacken. Jag är djupt tacksam för att kollegan hade ögonen med sig och var intresserad av mer än bara eventuella hål och någon fördjupad ficka.
  5. Noterar ni även allt som är friskt så att ni är säkra på att ett avvikande fynd idag inte fanns vid förra undersökningstillfället?
  6. Extraherar ni tänder som skulle kunna ha sparats bara för att patienten önskar det eller för att det är enklare/roligare/ekonomiskt mer lönsamt att sätta ett implantat?
  7. Ersätter ni tänder som saknas för att undvika elongeringar längre fram i livet eller väljer ni att avvakta? Observera att det är skillnad mellan att klokt avvakta och att omotiverat skjuta upp en nödvändig åtgärd.
  8. Hur produktiva är ni? Driver ni verksamheten eller driver den er? (Produktivitet innebär att optimera behandlingsresultatet med en minimal arbetsinsats).
  9. Ägnar sig teamet på individnivå åt arbetsuppgifter som med bibehållen kvalitet och lägre kostnad skulle kunnat utföras av en annan yrkesperson?
  10. Vilket år representerar mottagningen i förhållande till aktuellt år utanför den? Vilka förändringar, vilken utveckling har skett av mottagningen under de senaste tre åren med avseende på attityd, kunskap, mål, utrustning, utseende och ”filosofi”. Är ni mer nöjda med verksamheten idag än ni var för tre år sedan?

Lycka är inte ett mål – det är ett sätt att leva. Att leva är det som händer medan du arbetar för imorgon!

Frågorna ovan kan vara svåra/jobbiga att besvara, men de måste besvaras korrekt och ärligt om ni ska lyckas förbättra mottagningens, kedjans, organisationens image i förhållande till dagens kunskap och erfarenhet.

 

Lycka till och trevlig höst!

Er tillgivne

Gordon Meland
Tel: 070 21 31 201
gordon.meland@gmail.com

 

Gordon Meland är tandläkare och arbetar som kursgivare och mentor/konsult i det egna företaget Företagsförädling Väst AB

Senaste inläggen