Vart är tandvården på väg?

I somras hade jag förmånen att bli inbjuden till en av de större tandvårdskedjorna. De ville ha min syn på hur jag upplever att ägarstrukturen kommer att förändras inom en tidshorisont på tre respektive fem år.

En trend är någonting som redan skett men vars fulla effekt vi ännu inte sett!
(Citat från Popcorn-rapporten.)

För cirka 20 år sedan fanns det i huvudsak tre slags leverantörer av tandvård: Folktandvården, Praktikertjänst och ett antal fristående yrkesutövare.

Vad vi fram till idag sett är att Folktandvården lägger ner eller säljer av sina mindre kliniker och bygger upp allt större kliniker centralt i tätorterna kompletterade med mobila enheter.

Praktikertjänst blöder på tandläkare eftersom de har svårt att knyta till sig ersättare för att täcka upp för bl.a. pensionsavgångar.

Nya tandvårdskedjor

Det nya vi sett sedan fem/tio år är att nya kedjor växer fram, ofta finansierade av riskkapitalbolag som saknar erfarenhet från tandvård.

Kedjorna, finansiärerna, lever i tron att det går att skära guld med täljkniv i branschen. Inget kunde vara mer felaktigt.

Det går att uppnå en acceptabel lönsamhet i tandvårdsbranschen. Idag försöker man åstadkomma det genom att expandera, men man förbiser en gammal sanning: Om verksamheten inte fungerar bra när den är liten blir den inte mer framgångsrik när den blir stor! Andra parametrar kommer då in såsom ledarskap och svårigheten att hålla ihop och effektivisera en allt, beroende på den ökande storleken, mer trögstyrd verksamhet.

Priskonkurrens är en för kunderna bra situation, men bara till en viss gräns.Idag ser jag att vissa aktörer konkurrerar med lockpriser på undersökningar! Om det sker genom att man ”sneddar över hörnen” riskerar patienten att förlora såväl sin möjlighet till hälsa som sina pengar.

Subventionerar man ett lågt pris på undersökningar måste man ta ut ett högre pris på andra åtgärder – det finns ingen fri lunch. I slutändan får någon, vanligen patienten, alltid betala. Alternativet är att leverantören kastar in handsken och lägger ner verksamheten eller lyckas sälja den till någon annan finansiär som saknar kunskap om branschen och tror sig kunna göra en förmögenhet… Personligen upplever jag starkt att det är detta mönster vi ser idag.

Leveranssystemen, Folktandvården, tandvårdskedjorna samt Praktikertjänst, förbiser att alla anställda är lönearbetare. För alla de som inte är entreprenörer är anställningsformen utmärkt men för de som är sanna entreprenörer finns ingenstans att ”ta vägen” idag. För länge, länge sedan var Praktikertjänst tillflykten för de som var entreprenörer inom yrket men inte nödvändigtvis som företagare.

Jim Pride uttalade en gång under en föreläsning i Sverige att ”En tandläkare är en företagare som råkar vara tandläkare”. De då till Praktikertjänst anslutna klinikerna kände sig som fria entreprenörer inom yrket men slapp baksidan: administrationen. Idag upplever jag att känslan av frihet och möjligheten att utveckla sitt entreprenörskap inte upplevs lika tydligt.

Att driva en liten privat mottagning är idag nästintill omöjligt. Man klarar inte av att hålla öppet i den omfattning patienterna kräver. Jämför bara med vad som händer i övriga samhället. Om detta är bra eller dåligt får andra ha synpunkter på, jag kan bara konstatera vart kraven på servicefunktioner är på väg.

Inte heller finns de ekonomiska förutsättningarna för den lilla fristående mottagningen att klara de tunga investeringar som krävs för att hänga med i den tekniska utvecklingen och delta i den vidareutbildning som alltmer blir ett måste.

Hur ser branschen ut om tre år?

Min högst personliga övertygelse är att vi kommer att ha en Folktandvård och ett antal stora kedjor, sannolikt ägda och drivna av större utländska verksamheter och/eller riskkapitalister.

Vad händer med Praktikertjänst? Antingen är de uppköpta av någon av kedjorna eller för en tynande tillvaro såvida man inte drastiskt förnyar sin affärsidé och sin organisation. De idéer som var ledande och nydanande för mer än femtio år sedan är inte nödvändigtvis svaret på dagens behov.

Hur ser branschen ut om fem år?

Detta är fortfarande min personliga uppfattning:
Folktandvården finns kvar. Praktikertjänst? En del kedjor/finansiärer har dragit sig ur sina verksamheter och till och med lämnat landet.

Entreprenörerna är det nya

Entreprenörerna i yrket, detta gäller alla yrkeskategorier (glöm inte tandteknikerna!) startar egna verksamheter, där deltagarna är ägare. Man slår sig ihop enligt devisen ”Small is beautiful on a large scale”. Drivkraften är entreprenörens glädje och entusiasm som med automatik innebär intäkts- och kostnadskontroll samt en omsorg om patienten, vilket garanterar inflöde av nya patienter och möjlighet att behålla de gamla.

Man levererar inte enbart ”Drill, fill and bill” utan inkorporerar hälsoscanning som bl.a. omfattar kontroll av blodtryck, blodsocker, osteoporos och cancer. Patienterna ”köper” inte bara vårdgivarens händer och fingerfärdighet utan får även ta del av dennes hjärta och hjärna utan extra kostnad.

Man arbetar i team om 4, 6 eller max 8 tandläkare. Man har en överordnad organisation som tar hand om inköp, personal, skatter etc, det vill säga det som en gång var Praktikertjänsts styrka med den skillnaden att alla är entreprenörer och egna företagare.

Det finns idag redan en sådan övergripande organisation, visserligen i sin linda, men den finns. Den är första tecknet på en trend som vi idag kan ana, men vars fulla effekt vi ännu inte sett.

Gå gärna in på nätet och lyssna på Percy Nilssons Sommarprogram i P1. Där pekar han på vad man kan åstadkomma med entreprenörskap.

 

Den blir gladast som förstår utvecklingen och gör sitt eget personliga val av spelplan!

Lycka till!

Er tillgivne

Gordon M
Tel 070 21 31 201
gordon.meland@gmail.com

 

Gordon Meland är tandläkare och arbetar som kursgivare och mentor/konsult och driver det egna företaget Företagsförädling Väst AB.

Senaste inläggen