Görs ingen analys blir det ingen diagnos

Utan analys ingen diagnos. För att en läkare ska kunna ställa diagnos krävs ofta provtagning och analys. Den analysen utförs av biomedicinska analytiker. Idag är det brist på biomedicinska analytiker. Bristen gör att provtagning, analys och diagnos försenas – ofta med ökade kostnader och onödigt lidande för patienten som följd.