GQL, Klinisk modern protetik ur ett materialtekniskt och kliniskt perspektiv, Corralejo, Spanien

21-28 mars 2011

Kursgivare: Per Vult von Steyern, Department of Material Sciences ond Technology Faculty of Odontology Malmö

Kursupplägg: Kursen är fördelat på 36 timmar under 5 dagar och består av föreläsningar och arbetsuppgifter som utföres av respektive tandvårdsteam.

Klinisk modern protetik ur ett materialtekniskt perspektiv
Kursens syfte är att ge tandvårdsteamet insikt i helkeramer samt att kunna informera patienter om vilka möjligheter som finns, då allt fler efterfrågar metallfria lösningar.

Kursinnehåll:
Dentala keramer, indikationer och klinisk metodik

  • Porslin
  • Glaskeramer
  • Oxidkeramer

Cement och cementering

  • Adhesiv teknik eller makroretention
  • Cementval
  • Cement ur ett hållfasthetsperspektiv
  • Cement ur ett estetiskt perpektiv

Keramer och implantat

  • Singelimplantat i den estetiska zonen
  • Helkeramiska implantatstödda broar

Digitala avtryck, den felande länken?

Kursen är huvudsakligen baserad på kliniska fall.

Kursavgift: Tandläkare 5500:- Övriga deltagare 2900:-

Resans Pris:
I resans pris ingår: Hotell med All Inclusive som innebär att frukost, lunch och middagsbuffé samt lokala drycker ingår. Avbeställningsskydd. Transferavgifter och måltid på flyget.
Del i enrumslägenhet för 2-3 personer: 7715:-.
Del i tvårumslägenhet för 2-3 personer: 8190:-
Enkelrumstillägg i 1-rumslägenhet: 1700:-

Flygtillägg från Stockholm eller Göteborg 375:-, från Malmö eller Kastrup 200:-.

Anmälan görs via telefon 040-91 48 50 e-post stefan@gql.se eller skriv en rad till
Stefan Östlund, GQL, Box 214, 20110 Malmö.

För mer information kontakta Stefan Östlund på Global Quality Lab (GQL).