GQL ”Adhesiva metoder. Var står vi nu?”, Kreta

Kursen tar upp kompositer och keramers hållbarhet samt moderna metoders fördelar.

22-29/5 2014

Detaljerat schema erhålles separat.
Kursen vänder sig till hela teamet och riktar sig även till tandhygienister och tandsköterskor.

Kursgivare : Jan van Dijken Professor, övertandläkare, Odont Dr, Tandhygienistprogrammet UMU

En kursresa i samarbete mellan GQL AB och dpblå
www.gql.se, www.dpbla.se

För bokning ring: 0706-863284 alt 040-914850

GQLLogo