GQL: ”BOTA BRA MEN HÄMMA BÄST!”, Gran Canaria

8-15 maj 2013
Kursens mål: Att känna till vad som är möjligt inom paradontologin idag, och veta vilka faktorer som styr ett lyckat behandlingsresultat.
Kursen fokuserar på föreläsningar och falldiskussioner men också på de motiverande åtgärder och samtal som gör att patienten kan hålla sig frisk och behålla ett parodontalt och protetiskt behandlingsresultat.

Kursen vänder sig till hela tandvårdsteamet.

Föreläsare och underhållare:

Claes Virdeborn, Claes är specialist i paradontologi och verksam som klinikchef vid specialisttandvården i Folktandvården Kronoberg.
Vid sidan om tandvården arbetar han med musik och komik. Han har bl.a. skrivit manus för SVT och gett ut flera CD.
Claes bakgrund och hans inlevelsefulla föreläsningsteknik varvat med en varm humor borgar för en kurs långt utöver det vanliga!

För mer information ››

Arrangör:

GQLLogo