Granskning kritiserar Arbetsmiljöverkets insatser

Arbetsmiljöverket har under senare år fått utökade resurser för tillsynen av arbetsplatser. Trots detta har antalet inspektioner på arbetsplatser minskat med en tredjedel sedan 2011. Det visar en granskningsrapport från Riksrevisionen.

Nyheten Granskning kritiserar Arbetsmiljöverkets insatser dök först upp på Kvalitetsmagasinet.