Gräv djupare, Eneroth!

Mer extremt väder kombinerat med allt mer sårbara VA-system innebär att det är hög tid att Sverige får en nationell strategi för va-näten.