Grekland emitterar statsobligationer

Grekland emitterade på tisdagen den första statsobligationen sedan 2014, med fem års löptid till 4,625 procents ränta.