Guide till lönande kulturarbete

Values-drivenKulturellt kapital är en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta verksamheter. The Values-Driven Organization ger vägledning i hur man kan jobba för att förändra kulturen till det bättre. Läs, eller lyssna på boken här.

Nyheten Guide till lönande kulturarbete dök först upp på Kvalitetsmagasinet.