Günther Mårder: Företagare är förtvivlade över 3:12-förslaget

REPLIK. Starkare konkurrenskraft och ett mer dynamiskt företagsklimat – det är målet när regeringen sänker bolagsskatten från 22 till 20 procent, enligt Magdalena Anderssons (S) och biträdande finansminister Per Bolunds (MP) debattartikel i Di den 20 juni. Från småföretagens sida lär applåderna utebli.