Hållbart värdelyft för företagen

Di Almedalens redaktör Ida Hansson Brusewitz konstaterar att hållbarhet är det vanligaste ämnet bland årets seminarier i Almedalen. Det finns flera förklaringar.