Halvårets bästa och sämsta fonder

Småbolag, Turkiet och Asien tillhör vinnarna under den första halvan av fondåret 2017. Betydligt tyngre har det gått för fonder med fokus på olje- och naturgasindustrin.