Han ska leda omställningen av vården i VGR

Jan Eriksson får uppdraget att leda omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.