Han varnar för långsam ai-utveckling i Norden

Utvecklingen för maskininlärning och artificiell intelligens går i snabb takt. Två olika undersökningar visar på stora fördelar för företag som anammar tekniken, men ger olika svar på hur bra svenska och nordiska företag ligger till.