Handeln jublar när svenskarna bunkrar upp

Efter det falska VMA-larmet märkte vissa handlare direkt ett större sug efter överlevnadsprodukter. Men samtidigt har försäljningen av till exempel filter och dunkar för vatten stigit på bred front under det senaste året.