Handelsbanken: Då höjs räntan

Handelsbankens boränteindikator pekar på att de medellånga och långa räntorna höjs redan inom sex månader. En höjning av den rörliga räntan förväntas dock dröja lite mer.