Hans Bolander: Marginaler få andra branscher kan räkna med

Med några få undantag strömmar vinsterna in i de etablerade fondbolagen. Stordriftsfördelar och svag konkurrens förklarar den årliga vinstfesten.