Harald Mix Altor köper Nordic Trustee

Harald Mix riskkapitalbolag Altor köper Oslobaserade Nordic Trustee, en nordisk agent för obligations- och certifikatlån. Säljare är bland andra nordiska finansinstitut och försäkringsbolag.

Harald Mix Altor köper Nordic Trustee

Harald Mix riskkapitalbolag Altor köper Oslobaserade Nordic Trustee, en nordisk agent för obligations- och certifikatlån. Säljare är bland andra nordiska finansinstitut och försäkringsbolag.