Hårresande kritik från ”Min Doktor” mot vanliga läkare

Digitaliseringsevangelisterna tycks ha politikernas öra. De säger: ”Det här är lösningen på vårdens problem.” Men nätdoktorernas framfart leder till att skattebetalarna blir sol-och-vårade och ingen törs sätta stopp, skriver Ylva Sandström, ordförande Distriktsläkarföreningen i Stockholm.