HCL ska effektivisera utveckling och upptäckt av läkemedel med ny IT-plattform