Helén forskar kring barnens tandhälsa

Forskning visar att dålig tandhälsa i barndomen följer med upp i åldrarna. Dessutom finns ett samband mellan karies och övervikt. Det hela är ett resultat av den forskning Falubördiga tandläkaren Helén Isaksson nyligen doktorerade med.