Helhetssyn saknas i vården av våra mest sjuka äldre

Situationen för de mest sjuka äldre är en tragedi och en onödigt resursslukande verksamhet för kommuner och landsting. Enligt våra beräkningar skulle kostnader på cirka 4 miljarder årligen kunna frigöras om det gick att undvika onödiga sjukhusvistelser. För detta krävs bättre samsyn mellan huvudmännen.