Henrik Mitelman: Dansk dynamit slår svensk granit

Danmark är hett på alla sätt. Ekonomin går bra, fastighetspriserna slår nya rekord och arbetslösheten är nere på 4 procent. Sverige har mycket att lära av grannlandet.