Hjälp mot tandlossning och fotsår centralt vid diabetes

Vikten av tandvård lyfts fram när riktlinjerna för diabetes uppdateras. I vissa fall har detta lika god effekt på blodsockret som läkemedel. Socialstyrelsen ger även råd som kan minska antalet amputationer samt hur de mest sjuka äldre bäst behandlas.