Hon startar Tandläkare utan gränser

nikoo.jpgNär Nikoo Bazsefidpay tog sin tandläkarexamen på Tandläkarhögskolan i Huddinge förra våren, bara 23 år gammal, visste hon att hon ville börja sitt yrkesliv med att jobba i tredje världen och hjälpa människor som inte har råd med tandvård. Så startade hon svenska Tandläkare utan gränser.

– Jag kontaktade Läkare utan gränser, men de jobbar inte med tandläkare och tandvård fick jag veta. Det ledde till att jag reste till Cebu på Filippinerna som volontär för den danska organisationen Tandsundhet utan gränser, TUG, berättar hon.
– Tandstatusen hos Cebus fattiga är usel och efter mina två veckor som volontär var jag helt säker på vad jag ville. Jag skulle starta den organisation som jag själv hade behövt när jag ville arbeta ideellt. På Cebu såg jag att behovet av tandläkare är skriande överallt där det finns fattiga människor och för mig känns det naturligt att vi som kan och har råd att hjälpa till ska göra det.

Nu finns organisationen Tandläkare utan gränser med säte i Stockholm. Organisationen har en styrelse på åtta personer (plus två rådgivare), man har stadgar och man har mål.
Den 1 juni ska organisationens hemsida www.tandlakareutangranser.se öppna och då börjar en ny fas i utvecklingen.
– Då kan de som är intresserade av att bli medlemmar eller arbeta som volontärer anmäla sig där. Någonstans runt kommande årsskifte hoppas jag att vi kan skicka iväg de första volontärerna och att jag själv är en av dem, säger Nikoo.

Att vara volontär i Tandläkare utan gränser är mer än ett ideellt arbete. Volontärerna kommer nämligen att få betala både resa och uppehälle för sig själva.
– Det är samma modell som danska TUG använder, förklarar Nikoo.

I styrelsen för Tandläkare utan gränser har man bestämt att de första volontärerna ska resa till Afrika. I dagsläget har man två länder på gång. Vilket som blir det första beror på hur de inhemska myndigheterna ställer sig till att samarbeta med organisationen.

Tanken är att volontärerna ska jobba utomlands i två till fyra veckor och att en grupp ska avlösas av en annan. Organisationen ska skicka ut tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Tandläkarstudenter ska få jobba med profylaktisk vård och de som går sista året på Tandläkarhögskolan kan få tillfällig tandläkarlegitimation och jobba med invasiv vård.
När Tandläkare utan gränser är etablerad i Afrika, hoppas Nikoo att verksamheten ska sprida sig till Latinamerika och Mellanöstern.

Men arbetet ska börja med ett projekt i ett land, där man ska jobba både med akut och förebyggande tandvård. Engagemanget ska vara långsiktigt och meningen är att man ska bygga upp en tandvård som liknar den svenska i de länder där organisationen finns. Efter hand kan det även bli aktuellt att arbeta i krigszoner.

Sedan Nikoo kom hem från Filippinerna förra sommaren, har hon jobbat med Tandläkare utan gränser nästan varje dag parallellt med jobbet som tandläkare på Folktandvården i Tyresö.
– Jag är ung och stark, säger hon. Jag orkar.

Hon framhåller att det inte bara är hon som jobbar med organisationen. Hela styrelsen är engagerad och alla jobbar med sin del.

Nikoo säger att ideellt arbete är naturligt för henne. I hennes familj, som kom till Sverige från Iran för tio år sedan, har man alltid jobbat ideellt.

Tandläkare utan gränser ska finansieras med medlemsavgifter (på 150 kronor), bidrag och sponsring. Nikoo är övertygad om att det kommer att gå bra.
– Själv har jag fått så mycket gott i livet och vill ge något tillbaka och jag vet att många känner precis som jag.

Text och bild: Kerstin Stålbrand

Svenska TUG:s styrelse

Ordförande: Nikoo Bazsefidpay; Nikoo.b@gmail.com
Sekreterare: Maria Lundmark; maria.lundmark.555@student.ki.se
Ekonomiansvarig: Saman Sepahi; samansepahi@hotmail.com (Gustav Borg)
Samordnare för utlandskontakter;  Johan Lundström lundstrom24@gmail.com
Sponsrings ansvarig; Hanna Brus hanna_br85@hotmail.com

Board commissioners:
Patricia De Palma; Patricia.De.Palma@ki.se
Biniyam Wondimu; Biniyam.Wondimu@ki.se
Conny Abrahamsson; conny.tdl@telia.com

Advisors:
Björn Klinge; Bjorn.Klinge@ofa.ki.se
Göran Dahllöf; Goran.Dahllof@ki.se