Horribla priser på läkemedel drabbar patienter

Läkemedelsföretag utnyttjar en utpressningsliknande situation för att tjäna extrema summor på läkemedel för människor med allvarliga och sällsynta sjukdomar. TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har nu beslutat att inte låta ett läkemedel mot Gauchers sjukdom ingå i högkostnadsskyddet eftersom företaget begärt ett orimligt högt pris.