Hotet mot hållbar energi

Europaparlamentets miljöutskott vill kraftigt reducera antalet biodrivmedel som får klassas som hållbara. Förslaget är är ett tecken på stor okunskap, som bottnar i rädsla för skogsskövling och minskad biologisk mångfald.