HSAN:s beslut ska publiceras på Lexbase

Den omstridda sajten Lexbase ska publicera namn på läkare som fått disciplinpåföljder av HSAN.