Hur bra är aktivitetsbaserade arbetsplatser?

Idag införs aktivitetsbaserade arbetsplatser trots att det saknas vetenskapligt baserad kunskap kring långsiktiga effekter på medarbetarnas hälsa, arbetsprocesser och produktivitet. I ett nytt forskningsprojekt vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, ska detta nu undersökas.

Nyheten Hur bra är aktivitetsbaserade arbetsplatser? dök först upp på Kvalitetsmagasinet.