Hur kan mänskliga rättigheter ses som slöseri?

Både Johan Gustafssons artikel och den rapport från Slöseriombudsmannen som han hänvisar till innehåller missuppfattningar och felaktigheter. Fairtrade är ett konkret sätt för kommuner att jobba med Agenda 2030.